Annons

HSB Landskrona firade 75 år med symposium Erik Herngren (till höger) och Peter Siljerud från forsknings- och konsultföretaget Kairos Future berättade om sina funderingar kring Landskronas framtid då HSB Landskrona firade sitt 75-årsjubileum.

På torsdagen firade HSB Landskrona 75 år på Hotel Öresund. Detta gjorde man genom att anordna ett symposium med Erik Herngren och Peter Siljerud från forsknings- och konsultföretaget Kairos Future som huvudtalare. Temat var ”Vilka vägar gör Landskrona till en framgångsrik stad i den dynamiska Öresundsregionen i framtiden?”

Först ut var dock HSB-styrelsens ordförande Gösta Nilsson som hälsade de hundratalet gästerna välkomna. Därefter tog vd Kenneth Håkansson över podiet och berättade i korta ordalag vad som hänt sedan starten för 75 år sedan.
– HSB Landskrona bildades 1933 men det skulle dröja tre år innan den första bostadsrätten blev inflyttningsklar och den låg på Vallgatan. Insatsen låg på 780 kronor och hyran sattes till hela 58 kronor i månaden, berättade Håkansson bland annat.

Efter inledningen var det så dags för Erik Herngren och Peter Siljerud att ta till orda.
– Vi har bland annat tittat på hur andra städer gjort för att vända en neråtgående trend. Det rör sig om städer i Sverige och utomlands. Dessutom har vi försökt ta reda på vad Landskrona har för förutsättningar att bli mer attraktivt, sade Erik Herngren, vd på Kairos Future och tog ett exempel.
– En resurs som ni har i Landskrona som ni bör ta vara på är mångfalden. Jag vet att många inte håller med men detta är en stor tillgång som ni bör utnyttja. Varför inte göra Landskrona till Sveriges Istanbul? Den turkiska staden med sina fantastiska marknader är den mest expansiva i Europa just nu. Där finns mycket att lära.

Herngren och Siljerud listade därefter sju förslag på inriktningar som Landskrona kan ta för att bli en bättre stad. Industristaden, logistikstaden, boendestaden, kulturstaden, handelsstaden, småföretagarestaden och lärdomsstaden. De talade också om för- och nackdelar med de olika alternativen. Därefter fick åhörarna ”rösta” på vilken linje de ansåg som den bästa och svaret blev boendestaden, som fick nästan hälften av alla röster.

Det som folk trodde minst på var lärdomsstaden och från Kairos Future höll man med.
– Boendet tror vi också är det mest realistiska och att konkurrera med Lund och i viss mån Malmö och Helsingborg om högskoleplatser är inte smart. Men vi vill poängtera att utbildning till och med gymnasiet måste vara mycket bra. Det är en förutsättning för att boendestaden ska kunna fungera, sade Peter Siljerud.

Sist på dagordningen för symposiet stod Åke Jönsson som berättade ur ett historiskt perspektiv om hur Landskrona gång efter gång rest sig efter att ha blivit sänkt. Han talade bland annat om hur många gånger staden rest sig efter att olika stridsherrar bränt staden. Summa summarum var att Landskrona idag är på god väg att resa sig efter företagskrisen i slutet av 70-talet och början av 80-talet.
– Historiskt kan vi se att det tar 40-50 år att resa sig och stämmer detta så har vi några år kvar till en ny topp för Landskrona, berättade Åke Jönsson och påpekade för publiken att Landskronabon måste lägga sig av med tänket ”Det går inte” och i stället hävda att ”Det måste gå”.

Efter symposiet bjöd HSB samtliga närvarande på lite mingelmat medan Domnivet underhöll.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser