Annons

Pagrotsky på blixtvisit:- Vi faller, men jag vet inte från vilken våning

När före detta handelsministern Leif Pagrotsky gästade Landskrona Arbetarekommun på måndagskvällen redogjorde han för bakgrunden till den pågående ekonomiska krisen och uppmanade till ett ökat statligt engagemang.
– Låt oss inte förblindas av dogmer från 80-talet om att det statliga ägandet är tabu och fult. Knappast någon bank hade varit vid liv i dag om inte staten varit hjälpgumma genom Riksbanken under krisen, konstaterade han och pekade på förstatligandet av Carnegie som ett exempel på den privata marknadens misslyckande.
Leif Pagrotsky poängterade också att alla de varsel som nu läggs runt om i landet ger såväl regeringen som lokala politiker utrymme att planera och förbereda gärningar.

– Det tar lite tid innan varsel blir till uppsägningar och den tiden måste utnyttjas för konstruktiva åtgärder, poängterade han och lokalt har socialdemokraterna i Landskrona tagit fasta på uppmaningen och kräver besked från den styrande Treklövern.
Vi har riktat stark kritik mot den nedrustning och privatisering som skett av den kommunala vuxenutbildningen. Nu, tydligare än någonsin, visar det sig att sådana satsningar är nödvändiga för att möta den ekonomiska konjunkturen och den vikande arbetsmarknaden, konstaterar socialdemokraten Anna Fernebro, ledamot i IF Metalls förbundsstyrelse och interpellerar samtidigt kommunalrådet Tutti Johansson Falk, m, med frågan om vilka åtgärder planeras för att möta varslen i Landskrona?
 – Jag vill veta vilka åtgärder kommunledningen avser att vidta för att möta den vikande arbetsmarknaden och stärka människors möjlighet till egen försörjning, poängterar Anna Fernebo som också vill få svar på frågan om Tutti Johansson Falk är beredd att omprioritera i den kommunala verksamheten för nya satsningar på utbildning och arbetsmarknad?
Dessutom vill jag veta vilken bedömning hon gör av utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden de kommande två åren och vilken beredskap som finns för framtiden och om hon anser den tillräcklig, avslutar Anna Fernebo och svaret kommer på fullmäktiges sista möte för året.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser