Annons

Många nya skulpturer på Kyrkogården

Glumslövskonstnären Mikael Liljeqvist har nyligen färdigställt ett antal nya konstverk på Landskrona kyrkogård, dessa är ett led i det pågående försköningsarbetet som kyrkogårdsförvaltningen successivt genomför.

Mikael Liljeqvist har genom sina många konstverk i återvunnen granit, på vissa platser gett Landskrona kyrkogård en liten touch av skulpturpark.
– Samarbetet började på förra kyrkogårdschefen, Pål Reijers tid, berättar han.
– Då gjorde jag utsmyckningen av ”Livets rum” i anslutning till S:t Johannes kyrka och S:t Jacobs kapell.

Nya Minneslunden
Det är många nya skulpturer som nu står färdiga. Med några få undantag hittar man de flesta kring Nya minneslunden.
En av skulpturerna är placerad vid infarten till kyrkogården – strax intill det stora korset.

Det är en avlång fris i granit, som är skulpterad med många vågformationer på toppen. Texten lyder: ” Det man tänker på det ser man och det man inte tänker på ser man inte” .
Frisen vill visa att vi människor är som vågorna – vi kommer upp ett kort ögonblick och syns en stund – innan vi försvinner igen. Havet symboliserar den helhet som alla vågor och alla människor består av.

Kring Nya minneslunden finns det numera tre sittplatser i form av stenbänkar, skulpterade på gammalt bildhuggarmanér med klubba och mejsel. Materialet är ”återlämnade gravstenar”.
– Jag har utgått från gravstenens egen form. namnet och de andra uppgifterna är naturligtvis borttagna, berättar Mikael Liljeqvist.

Återlämnade gravstenar
När Nya minneslunden skapades gjorde Mikael Liljeqvist bland annat fontänen – i form av en blomma – i minneslundens mitt. Även i denna är materialet ”återlämnade gravstenar”.
– När gravrättstiden har gått ut och de efterlevande av olika anledningar inte vill behålla graven, tas stenen bort och avidentifieras, om den inte kan bevaras på gravplatsen, berättar kyrkogårdschef Leif Alfredsson.
Vi är glada över att kunna återanvända en del av dessa gravstenar och på samma gång försköna och förädla den parkmiljö som kyrkogården utgör.

Granitbord och löv
Ett litet granitbord är placerat invid den stora sittplatsen, där man har utsikt över Nya Minneslunden. En skulptur intill parkeringsplatsen ser ut som en vanlig grav – ända tills man kommer närmare och ser att det är fråga om en skulptur.
Vid foten av det stora trädet med relieferna – som färdigställdes tidigare i år – finns numera också ett stort löv i röd granit.  
Mikael Liljeqvist är en mångsidig och välrenommerad konstnär som jobbar i olika material. Tankestenarna kring Nya minneslunden, naturstenarna och bronslöven vid en del av minneslunden som kallas ”Löven” är hans verk.
– Stenen brukar själv visa mig vad den vill bli, säger Mikael, det finns mycket liv i graniten.


Fontänen i Nya minneslunden i form av en blomma.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser