Annons

Ny bok om gamla Borstahusen ute i handeln

Hugo Walentin Pettersson var flitig vid skrivmaskinen och hans stora önskan var att berättelserna från det gamla Borstahusen skulle ges ut i bokform. Nu har drömmen blivit verklighet. 34 år efter författarens död ger den ambitiösa redaktionen bakom Folk och Bygd ut boken ”Borstahusen – minnenas strand”.

Berättelserna, som skrevs för lokalpressen, togs om hand av Borstahuskännaren Sune Hellje von Löwenbalk som också gjorde ett försök att ge ut texterna i bokform.
Men det var först när Hjördis Svensson tillsammans med redaktionen för Folk och Bygd tog sig an materialet som den nu aktuella boken tog form efter en varsam redigering av texterna och nu har man tryckt upp 1000 exemplar av skriften.
– Eftersom manuskriptet bygger på tidningsartiklar som tillkommit under flera år har Hugos texter inte kunnat undgå upprepningar. I sin iver och sin kärlek till ämnet har han även ibland blommat ut i texten så att den blivit tungläst, säger Calle Sundewall från Folk och Bygd och tillägger att illustrationerna som huvudsakligen kommer från Sune Helljes samlingar höjer bokens kvalité.
– Tillsammans med Hugos text och bilderna möter vi ett Borstahusen för länge sedan, fiskargubbarna som efter ett långt liv till sjöss ser nya tider nalkas och fiskargummor som inte längre behöver dra sina rullebörar ner till Landskrona. Hugos berättelse balanserar mellan den gamla tiden och början till den med nya värderingar och påfund, berättar Calle Sundewall som hoppas att dagens läsare skall finna läs- och upptäckarglädje i hans berättelser.
– Berättelserna är väldigt tidstypiska med gamla uttryck som i dag är okända för de allra flesta, berättar han och betonar att berättelserna speglar livet som det en gång i tiden gestaltade sig i fiskeläget Borstahusen.

En som är imponerad av Hugo Petterssons språk är Eiwor Richard, en av redaktörerna som jobbat med texterna.
– Det här är bra litteratur. Han hade en klar talang för det skrivna ordet. Språket är mycket mustigt och han skriver som fiskarna i Borstahusen talade, säger Eiwor Richard.

Folk och bygd fortsätter sitt ambitiösa kulturarbete och i slutet av veckan är det också dags för ett nytt nummer av den egna tidskriften.
– Vi skickar ut drygt 2 000 exemplar till prenumeranter runt om i landet och ett tiotal går till utlandet, så intresset för den lokala historien är fortsatt stort, avslutar Calle Sundewall.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser