Annons

Västra, Norra och Södra försvinner

Till nästa läsår lämnar Barn- och ungdomsnämnden den geografiskt styrda modellen för att i stället övergå till en verksamhetsstyrd organisation.

Omläggningen innebär att vi får bättre fokus på de olika verksamheterna och det ligger helt i linje med de ambitioner vi arbetar efter, poängterar Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Lisa Flinth, fp, som nu skickar frågan vidare för fastställande i kommunstyrelsen.

Annons
 

I dag är organisationen uppdelad på tre geografiska områden med ansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, obligatoriska särskolan och skolbarnomsorg.
Det handlar om område Västra, Norra och Södra, som kommer att försvinna den 1 juli nästa år om allt går enligt planerna.
Dessutom finns område Individ och Familjeomsorg, Resurs och Stöd som inte berörs av den planerade omorganisationen.

Förslaget innebär att de tjänsterna som områdeschefer försvinner och ersätts av två nya chefsbefattningar, en för grundskolan och en för förskoleverksamheten.
Arbetet med att rekrytera de nya cheferna är redan i gång och alla är välkomna att söka, även nuvarande områdeschefer, förklarar Lisa Flinth.

En styrgrupp bestående av tre politiker har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av tre tjänstemän tagit fram förslaget som förväntas ge en gemensam syn på kvalitet, service och utveckling inom verksamhetsområdet. Därutöver ska rektorerna ges ökade möjligheter att driva ett pedagogiskt utvecklingsarbete.

– Målsättningen är också ett effektivare resursutnyttjande och ett med samlat grepp om de olika verksamheterna, poängterar Lisa Flinth och betonar att den nya organisationen på ett bättre sätt kommer att ge de olika skolformerna samma förutsättningar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser