Annons

Segt att gå från ord till handling i miljöfrågor

Efter flera års debatt ligger klimat och miljöfrågor högt på den politiska agendan, men att gå från ord till handling är inte alltid en självklarhet.

Lars Lindström och Håkan Almström har i många år informerat om miljöfrågor och arbetar nu som Klimpinformatörer på miljöförvaltningen. Båda har känt av trögheten som finns när miljötänkandet skall förverkligas i konkreta åtgärder.
Jag hade gärna sett att intresset varit större, förklarar Lars Lindström som gjort ett 60-tal företagsbesök för att försöka förmå företagen att satsa på klimatsmarta transporter.
Det finns många vinster att göra, inte bara miljömässiga utan också ekonomiska om företagens transporter görs så miljövänliga som möjligt, påpekar Lars Lindström som bjudit in ett antal företag till en heldag för att belysa frågorna.

Annons
 

Förhoppningsvis skall det öka företagens intresse för frågorna, påpekar han och med stöd medel från kommunens klimatinvesteringsprogram kan företagen få transportrådgivning för halva priset.
– Vi erbjuder företagen en genomlysning av transporterna för halva kostnaden, förklarar Lars Lindström medan Håkan Almström arbetar med att informera om bidrag för byggandet av så kallade passivhus och för köp av miljövänliga gasbilar.
– Erbjudandet vänder sig till företag och organisationer som köper en miljöbil.

– Bidraget utgår med halva mervärdeskostnaden, berättar Håkan Almström och så här långt är det främst kommunen som dragit nytta av erbjudandet.
– Det kan hänga samman med att stödet är kopplat till ett avtal i vilken bilföraren binder sig att köra på gas och det kan upplevas lite jobbigt att behöva föra körjournal, funderar Håkan Almström som när det gäller passivhusen ännu inte haft någon förfrågan om bidraget.
– Även om intresset just nu är lågt så är det min övertygelse att bostadsproduktionen kommer att styras mot mer energismarta hus, påpekar Håkan Almström som tillsammans med Lars Lindström arbetat med miljöinformation i många år.
Jag började arbeta med frågorna på Miljöförvaltningen redan 1992 och då handlade det huvudsakligen om övergripande information kring källsortering och miljövänlig handel, saker som i dag är självklara, minns Håkan Almström och Lars Lindström hade som lärare arbetat med miljöfrågorna innan han 1995 knöts till Miljöförvaltningen.

Båda har sedan varit borta några år, men är sedan förra året åter på plats för att arbeta med miljöfrågorna och den här gången handlar det om konkreta insatser för att skapa ett miljövänligare samhälle.

– Miljömedvetenheten är stor, men det finns en fortsatt tröghet när det gäller att omsätta teori i praktik. Men det går åt rätt håll om än lite för sakta, summerar Håkan Almström och Lars Lindström innan det är dags för ett nytt informationsmöte.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser