Annons

Kommunalråd uppmanar Örtegren att betala tillbaka 134 238 kronor

Arvodeskommittén sammanträdde igår med anledning av den granskning som kommunrevisionen genomfört av ersättningar till kommunalt förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst under 2002-2006 där fyra nämndsordföranden har granskats.

Utifrån kommunrevisionens granskningsrapport ”Granskningar av ersättningar till kommunalt förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst” kommer arvodeskommittén att rekommendera kommunstyrelsen att uppmana Eva Örtegren, s, att återbetala de ersättningar som utbetalts till henne under 2005 och 2006, sammanlagt 134 238 kronor.

Annons
 

Granskningen av Eva Örtegren kom till efter ett anonymt tips.

Arvodeskommittén beslutade också att uppmana kommunrevisionen att göra en motsvarande granskning av presidier 2002- samt även bland ett slumpmässigt urval av ledamöter och ersättare i nämnder under motsvarande period.

Arvodeskommittén består av de tre kommunalråden Torkild Strandberg, fp, Tutti Johansson-Falk, m samt Niklas Karlsson, s.
Vid beslutet om Eva Örtegren ersättningar deltog endast Torkild och Tutti.

Eva Örtegren var under förra mandatperioden ordförande i vård-, äldre- och omsorgsnämnden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser