Annons

Ny vattenledning till Ven

Kommunen planerar en ny vattenledning till Ven, detta med anledning av den senaste tidens problem.

I somras orsakade ett brott på den ena av två ledningar att bevattningsförbud infördes och just nu söker man med hjälp av dykare efter en misstänkt läcka på ledningen.
– Eftersom ledningen ligger på 35 meters djup är det ett besvärligt arbete och när det blir klart är i dag för tidigt att säga, berättar förvaltningschef Kåre Larsson vid Teknik- och stadsbyggnadskontoret som beräknar förvaltningens kostnaderna för avbrottet till 500 000 kronor.

Det var sommaren 1978 som Aquator Marin Aktiebolag lade ner runt 1,5 mil plaströr mellan Rustningshamnen norr om Landskrona och en angöringsplats strax norr om Hakens fyr. För Venborna innebar det att man fick kommunalt vatten till ön.
– Men ledningarna är gamla och därför räknar vi med att byta ut dem 2010, förklarar Tekniska nämndens ordförande, Björn O Persson, m, som dock inte vet vilka kostnader ett byte kommer att medföra.

Nej, det har vi inte hunnit räkna på än, poängterar han och från förvaltningens sida misstänker man att brottet tidigt i somras orsakades av fiskare.

Eftersom det råder ankringsförbud där ledningarna ligger så ser vi det som en sannolik förklaring, poängterar Kåre Larsson och förvaltningen har också haft ett möte med yrkesfiskarna för att diskutera problemet.

Det var ett konstruktivt möte och från fiskarnas sida förklarade man att det finns metoder som gör att man i framtiden kan undvika liknande skador.

Närmast kommer förvaltningen att ansöka om vattendom för att lägga ner nya ledningar och då på grundare vatten för att underlätta eventuella reparationer i framtiden.

Totalt sett väntas vattenförbrukningen öka med åtta procent jämfört med förra året, men trots detta väntas verksamheten ge ett överskott på runt två miljoner kronor
– Därför föreslår vi ingen höjning av va-taxan för nästa år, avslutar Björn O Persson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser