Annons

Fritidsplan till kommunfullmäktige

Landskrona Fritidsnämnd har antagit ett förslag till Fritidsplan för Landskrona Kommun. Förslaget, vilket samtliga partier inom Fritidsnämnden ställer sig bakom, skall nu till Kommunfullmäktige för fastställande.

I planen lägger Fritidsnämnden stor vikt vid att följa den nationella idrottspolitiken. I Fritidsplanens mål framgår därför bland annat att ”Män/pojkar och kvinnor/flickor skall ha lika möjligheter till att utöva idrott och motion” och att ”Idrott för barn skall anpassas till och ske på barnens villkor”.

Planen behandlar även frågor som tillgång och tillgänglighet, folkhälsa och inflytande och samverkan, där det sistnämnda understryker vikten av att enskilda besökare och föreningar som använder sig av kommunens anläggningar, skall uppfatta att det råder en öppen dialog och ett intresse för synpunkter, idéer och kritik. Dessutom vill Fritidsnämnden arbeta aktivt för Landskrona kommun skall inneha en ledande position som den bästa arrangören i landet av ungdomsmästerskap. Därför ska man tillsammans med Landskrona Plus/näringslivet utarbeta en plan för hur evenemangsförfrågningar och uppsökande verksamhet av evenemang skall skötas.
– Det är en självklarhet att denna typ av dokument skall finnas. Planen kommer att fungera som en god riktlinje för Fritidsnämndens arbete, säger Tord Ohlsson, ordförande i Fritidsnämnden i en kommenter till Fritidsplanen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser