Annons

Positiv helhetsbedömning av gymnasieskolorna

Betygen ligger något under genomsnittet för riket, även om det har skett en kontinuerlig förbättring de senaste fem åren. På flera skolor har inte eleverna de valmöjligheter som de har rätt till. Det visar den inspektionsrapport om Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund som Skolinspektionen presenterar idag.

Inspektionen genomfördes under perioden 2 september till den 19 september i år. Gymnasieförbundet beståra av sju gymnasieskolor med totalt cirka 2 000 elever. Skolorna är Allvar Gullstrandsgymnasiet, Elise Malmrosgymnasiet, Enoch Thulingymnasiet, Frans Möllergymnasiet, Justus Tranchellgymnasiet, Selma Lagerlöfgymnasiet samt Svalöfs gymnasium.

Skolinspektionen bedömer huvudmannen utifrån 16 punkter gällande uppföljning av kunskapssresultat, normer och värden, ledning och kvalitetsarbete samt resurser. På 13 av dessa   får gymnasieförbundet godkänt. På tre områden behöver åtgärder vidtas. Detta gäller att öka elevernas valmöjligheter på flera skolor vad gäller det så kallade valbara utrymmet, likabehandlingsplanernas innehåll samt att en lokal kurs i trafikantkunskap ej godkänns.
– Skolinspektionens påpekande är lätta att åtgärda. De frågor vi nu åtgärdar är vanliga problem på många gymnasieskolor i landet , säger Tomas Johansson,utbildningsdirektör.

Inom de stora huvudområdena är bedömningen positiv från inspektionens   sida. Gymnasieförbundet  bedöms ha en medveten styrning och ledning samt en hög andel behöriga lärare. Verksamheten bedöms var av god kvalitet. Elevernas resultat är bättre i relation till rikssnittet än vad som gäller för grundskolorna i de tre kommunerna.
Gymnasieförbundets skolor bedöms också vara en trygg miljö, som är inriktad på lärande.
Skolorna ges goda förutsättningar för att bedriva en verksamhet i enlighet med de nationella målen. Gymnasieförbundets initiativ att införa individuella utvecklingsplaner beröms.
– Det är bra att få en heltäckande bedömning av vår verksamhet. Det är också bra att få bekräftelse på det som är positivt i vår utbildningsverksamhet och det som vi behöver bli bättre på, avslutar Tomas Johansson.

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se.

 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser