Annons

Kommunen förbereder insatser för varslade

Haldex meddelade under eftermiddagen idag att 105 personer varslas, samt att antalet konsulter, inhyrd personal och visstidsanställda ska minska, vid anläggningen i Landskrona.  Något som fått kommunchef Peter Billqvist att reagera med föresatsen att snabbt kalla berörda parter till ett möte.
Från kommunledningens sida kommer jag omgående att kalla till ett möte med företrädare för Vuxenförvaltningens Kompetensforum och Arbetsförmedlingen, dit även företrädare för Haldex kommer att inbjudas. Min avsikt är att vi ska diskutera vilka insatser vi kan göra, gemensamt och var för sig, för de personer som berörs, säger Peter Billquist.

Jag kommer även att be den kommunala organisationen att närmare undersöka hur många hushåll i Landskrona kommun som berörs av varslet, att ta fram förslag på vad som kan göras för att bistå dem och även ge förslag på vilka samarbetspartners som kan sökas för att så snabbt som möjligt få berörda personer i arbete igen, säger Peter Billqvist och efterlyser ett mer differentierat näringsliv i framtidens Landskrona.

Annons
 

– Detta för att minimera effekterna när händelser som denna uppstår. Därför är näringslivet ett av de områden som vi långsiktigt prioriterar att arbeta med, avslutar Peter Billquist.  

Stark kritik mot kommunledningen från S
Oppositionsråd  Niklas Karlsson (s) är mycket bekymrad av varslet som drabbat kommunen och är snabb att göra politik av situationen då han framför stark kritik mot den borgerliga kommunledningen.
– Haldex varsel i Landskrona är mycket allvarligt för kommunen, säger han och menar att passiviteten hos kommunen varit påfallande trots att Haldex tidigare aviserat att man ska minska antalet anställda med 700 personer globalt.
– Trots detta har kommunledningen inte tagit några som helst initiativ för att möta den vikande konjunkturen och eventuella varsel, säger Niklas Karlsson.

– Regeringens nedrustning av de arbetsmarknadspolitiska programmen tillsammans med den borgerliga kommunledningens avveckling av den kommunala vuxenutbildningen kommer att stå landskronaborna dyrt. Trots flera månader med finanskris, kraftigt ökade varsel i hela Sverige och en vikande ekonomisk konjunktur, har kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (fp) inte gett ett enda direktiv för att möta den kris vi nu står mitt uppe i, säger Niklas Karlsson som menar  att  den borgerliga kommunledningens passivitet och oförmåga att agera pro-aktivt kommer att stå alla de löntagare hårt som idag drabbas av Haldex varsel.

 – För många är det en personlig tragedi. Detta borde den borgerliga kommunledningen ta på större allvar än vad man hittills gjort, poängterar Niklas Karlsson.

Niklas Karlsson passar dock samtidigt på att ge ett erkännande till kommunchefens snabba agerande.
Ingen skugga ska falla på kommundirektören. Hans agerande att snabbt samla institutioner och myndigheter för att tillsammans med kommunen och Haldex diskutera vilka insatser man kan göra för de personer som berörs är mycket bra. Men förutsättningarna kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (fp) ger honom är desamma som Kajsa Varg fick. Han får koka soppa på en spik, avslutar Niklas Karlsson (s).

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser