Annons

Spetsutbildning i marinbiologi kan hamna i Landskrona

För att möta det minskade elevunderlaget vill Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund utöka lärlingsutbildningen och dessutom ansöka om en av tio rikstäckande spetsutbildningar.
Vi har tillsammans med Lunds universitet genom Campus Helsingborg beslutat att ansöka om en spetsutbildning med miljöprofil i marinbiologi, berättar utbildningsdirektör Tomas Johansson, väl medveten om att konkurrensen om de tio rikstäckande utbildningarna kommer att bli stenhård.
– Så blir det, men vi anser att vårt upplägg är så intressant att vi bör ha en viss chans, förklarar han och berättar att gymnasieförbundet redan har ett program med inriktning på marinbiologi.
– Så det är en naturlig fortsättning och även om vi inte skulle få en spetsutbildning som kommer vi att arbeta vidare med upplägget.
Syftet med spetutbildningen är att ge elever som kan och önskar en möjlighet att öka sin studietakt och bredda kunskaperna i matematik, natur- , samhälls- och humanistiska ämnen. Eleverna skall dessutom kunna läsa kurser parallellt vid universitetet.

Även när det gäller satsningen på lärlingsutbildningar vill gymnasieförbundet utöka antalet platser från 51 till 84 till nästa läsår.
Även om vi bara lyckades tillsätta 36 av platserna så var det ett mycket bra resultat sett över hela landet, förklarar Tomas Johansson och konstaterar att det bara var Klippan med sju platser som också fick igång lärlingsutbildningar i höstas.

Annons
 

Då var det helt nytt, nu har vi haft bättre tid på oss för dialogen med branscherna och ser därför en möjlighet att utöka utbudet, förklarar Tomas Johansson och de nya lärlingsplatserna kommer att finnas inom bland annat handel, 20 platser, media, fem platser och åtta platser vid anläggningssidan på byggprogrammet i Svalöv.
Totalt sett blev regeringens satsning ingen omedelbar framgång, pengar fanns till 4 946 lärlingsplatser över hela landet och av dessa kom 3 682 i gång. Bäst lyckades Göteborg med 78 platser.
Och ser man till Göteborgs storlek så är vårt resultat inte dåligt vid en jämförelse, poängterar Tomas Johansson och tillägger att eleverna som väljer lärlingsutbildningen också läser fulla teoretiska kurser. Möjligheten fanns annars att läsa lite färre poäng.

Men det är inte aktuellt för vår del och dessutom kräver branschorganisationerna att eleverna har fullständiga kunskaper. Lärlingsutbildningen skall ses som ett alternativ för elever som vill ha bättre kontakt med yrkeslivet och inte som en genväg genom gymnasiet, poängterar Tomas Johansson och tillägger att lärlingssatsningen också kan bli ett framtida konkurrensmedel om eleverna i framtiden när kullarna blir mindre.

Försöket med gymnasiala lärlingsplatser startade hösten 2008 och minst hälften av utbildningen är förlagd till ett företag. Gymnasieskolorna får ett stadsbidrag på 25000 kronor per plats och försöksverksamheten pågår till den 30 juni 2010.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser