Annons

Drogtesterna fortsätter efter beslut i BUN

Nyligen riktade Skolinspektionen skarp kritik mot de slumpvisa drogtesterna av elever i årskurs 8 och 9 vid Sandåkerskolan.
Fråga var uppe på Barn- och Ungdomsnämnden möte igår.
Kritiken till trots beslutade 8 av de 13 ledamöterna för att rösta för en fortsättning av projektet och därmed trotsa Skolinspektionen.

Nämnden beslutade att ge tf förvaltningschef på Barn- och Ungdomsförvaltningen och stadsjuristen i uppdrag att se över vilka möjligheter som ges att få beslutet omprövat och att fortsätta försöket med slumpvisa, frivilliga drogtester i enlighet med nämndens beslut den 2 april 2008.
Det har från Landskrona kommun aldrig varit fråga om ett påtvingande av drogtester. Att påstå att frivilliga drogtest inte kan genomföras i skolan på grund av att detta inte uttryckligen anges i skollagen är en tolkning av lagen som vi inte delar. Lagen reglerar över huvud taget inte de metoder som skolan ska tillämpa varken i undervisningen eller i arbetsmiljöarbetet, säger Lisa Flinth, ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden.

Annons
 

Det är anmärkningsvärt att treklövern och sverigedemokraterna fullständigt struntar i Skolinspektionens beslut och beslutar att fullfölja drogtesterna i skolans regi. Skolinspektionen är tillsatt av Sveriges regering och riksstad för att utöva tillsyn över skolorna. Att då fullständigt strunta i deras beslut är häpnadsväckande, säger Eva Örtegren, s.

Genom den dubbla möjligheten att ta ställning till medverkan i de frivilliga slumpvisa drogtestprogrammet anser Landskrona kommun att frivilligheten säkerställs. Först får både eleven och föräldrar möjlighet att skriftligt samtycka och sedan har eleven möjligheten att tacka nej vid själva provtillfället.

Att eleven skulle hamna i en beroendeställning till skolan anser såväl förvaltningschef Pia Gagner som utredare Eivor Johansson sakna grund. Detta eftersom lärare, rektorer och annan skolpersonal saknar kännedom om vilka elever som anmält att de vill medverka i testerna. De enda skolpersonal som har denna kännedom är skolsköterskan och skolexpeditionens sekreterare.

– Vi Socialdemokrater yrkade avslag på förslaget att inte följa skolinspektionens beslut. Eftersom detta inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet, avslutar Eva Örtegren.

Läs mer:
Skarp kritik mot drogtesterna

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser