Annons

Nybyggt LSS-boende i privat regi

Efter många turer fram och tillbaka kommer driften på två nya LSS-boende att ske i privat regi.
Omsorgsnämnden har redan skickat ut förfrågningsunderlag och efter att en majoritet i kommunfullmäktige klubbat igenom policyn för konkurrensutsättning av kommunala verksamheter finns inte längre några hinder i vägen för att privatisera verksamheter som inte omfattar myndighetsutövning.

– Ambitionen är helt uppenbart att genomföra ett systemskifte och privatisera allt som går och därmed nedrusta den kommunala servicen, menade oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, när frågan avgjordes i kommunfullmäktige.
Efter det att sverigedemokraterna svängt i frågan om kommunens möjlighet att själv lägga anbud på verksamheter som berörs så blev beslutet att kommunens egna verksamheter inte får lägga anbud på exempelvis driften av de nya LSS-boenden.
– Då hade det krävts att kommunen byggt upp en egen verksamhet för anbudshanteringen och det hade blivit för dyrt, därför backar vi från kravet, motiverade ordförande Stefan Olsson sverigedemokraternas svängning i frågan och poängterade samtidigt att kommunen inte heller kunde kräva att företag som lade anbud på driften behöver ha gällande kollektivavtal.
– Självklart kan man kräva kollektivavtal om man inte vill riskera lönedumpning, poängterade Niklas Karlsson och vänsterns Lars Ståhl påpekade att det knappast var fullständig konkurrens om driften om inte kommunen får vara med och lägga anbud på verksamheter som man redan bedriver.
– Här handlar det om ett systemskifte och den styrande treklövern har gjort sig beroende av sverigedemokraterna för att få igenom sina förslag, poängterade Lars Ståhl, något som tillbakavisades från såväl den styrande Treklövern som sverigedemokraterna.
– Det är bara att gå tillbaka och titta på besluten som fattats i kommunen så framstår samarbetet som helt uppenbart, replikerade Lars Ståhl.

Annons
 

Beslutet om policyn för konkurrensutsättning, som socialdemokraterna och vänstern reserverade sig emot, innebär att samtliga nämnder skall upprätta en plan över vilka verksamheter som är möjliga att privatisera i samband med budgetarbetet.
– Men det innebär inte att allt skall privatiseras, men möjligheten skall finnas, poängterade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp, och menade att policyn skall ses som en verktygslåda för nämnderna vad gäller konkurrensutsättning.

Och redan innan beslutet i fullmäktige är justerat så skickar Omsorgsnämnden ut förfrågningsunderlaget för privat drift av två LSS-boende och på tur står även ett nytt äldreboende på Västra Fäladen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser