Annons

På jakt efter Amos

Teol.dr. Stig Fred föreläser imorgon om Gamla testamentet och om sin bok, ”På jakt efter Amos” på församlingshemmet i Landskrona.

80-årige Stig Fred har under större delen av sitt liv arbetat som adjunkt i biologi och kemi.
Han medverkade i läroplansarbetet under 1960- och 70-talet och var under en period anställd på Skolöverstyrelsen.

Annons
 

1991 pensionerades han från tjänsten som skoldirektör i Helsingborg och disputerade tolv år senare för en doktorsgrad i gammaltestamentlig bibelvetenskap.

För arrangemanget svarar Landskrona församling som även bjuder på fri entré till föreläsningen.  Kvällen avslutas med frågestund, diskussion och fika.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser