Annons

Oenighet inom Landskronahem om fastighetsaffär

För första gången i Landskronahems 66-åriga historia råder oenighet i styrelsen om en fastighetsaffär.

– Jag kan bara säga att vi är oeniga, aktiebolagslagen förbjuder mig att säga mer just nu, förklarar Niklas Karlsson, s, som tillsammans med partikollegan Roy Wernberg laget en motion i kommunfullmäktige i vilken man kräver att större fastighetsaffärer skall underställas fullmäktige för beslut.

Annons
 

– Landskronahem är ett helägt kommunalt bolag med allmännyttigt ändamål och därför skall större beslut av principiell beskaffenhet underställas fullmäktige. Det garanterar insyn i bolagets affärer från de verkliga ägarna, kommuninvånarna, menar Niklas Karlsson och kräver därför att de ändringar i ägardirektiven som beslutades så sent som i juni i år upphör att gälla.

Beslutet innebar att Landskronahems styrelse kunde fatta beslut om försäljning av högst 250 lägenheter utan att först gå till fullmäktige för ett godkännande.
– Men det beslutet bygger på att man är eniga i bolagets styrelse och det är man inte i det nu aktuella fallet, påpekar Roy Wernberg.

Skälen till att Landskronahem gör strukturaffärer är huvudsakligen två. Dels för att få in kapital till det eftersatta underhållet, men också för att utöka ägandet i centrum.
– Vi har ett eftersatt underhåll på runt 600 miljoner kronor och häften kan vi klara genom exempelvis hyreshöjningar, men resten fattas och därför måste vi sälja av fastigheter, menar ordförande Jac Nepérus, fp, och tillägger att det inte handlar om att sälja ut hela Landskronahem.

– Förutom behovet av underhåll så vill vi också vara med och köpa fastigheter i centrum som behöver rustas upp för att undvika att oseriösa fastighetsägare tar över. Så vi både säljer och köper fastigheter, påpekar han.

Enligt beslutet i fullmäktige kan Landskronahems styrelse fatta beslut om försäljning av 250 lägenheter utan att först gå till fullmäktige.

Förra året sålde Landskronahem kvarteret Falken med 123 hyreslägenheter och skolfastigheter i Karlslundsområdet. Försäljningen innebar att bolaget kunde visa ett plus på hela 66 miljoner kronor i bokslutet, utan affärerna hade det blivit ett underskott.

Enligt kommunens delårsbokslut kommer Landskronahem att göra en årlig förlust på runt 20 miljoner kronor under de närmaste tre åren.

Men minus kan vändas till plus genom de nu aktuella fastighetsaffärerna.

– Eftersom protokollet inte är undertecknat kan jag inte vara mer konkret, men det handlar om en affär som kan ge allt mellan 40 och 80 miljoner kronor, bekräftar Jac Nepérus avslutningsvis.

Läs mer:
Landskronahem gör sig av med bostäder i Norrestad?

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser