Annons

Skarp kritik mot drogtesterna

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på de slumpvisa drogtesterna av högstadieelever vid Sandåkerskolan och kritiserar därför Landskrona kommun. Men från kommunens sida tänker man inte följa Skolinspektionens kritik och avblåsa drogtesterna.

– Att kommunen inte rättar sig efter kritiken ser jag som mycket allvarligt eftersom vi är tillsynsmyndighet, förklarar undervisningsråd Frida Ericmats Rutgersson som närmast kommer att ta upp frågan med ledningen och därefter besluta hur man skall gå vidare.
– Vi har starkare sanktionsåtgärder att sätta in, påpekar hon men med det örat lyssnar inte kommunledningen.

Annons
 

– Skolinspektionens kritik innebär inte att testerna måste upphöra. Vi kommer nu att titta på kritiken, men min ambition är att vi ska kunna fortsätta. Unga människors hälsa och framtid är alltför viktiga frågor för att vi ska låta oss nedslås av dagens kritik, menar kommunalrådet Torkild Strandberg (fp) och riktar själv kritik mot vad han anser vara brister i utredningen.
– Man påstår exempelvis att testerna är påtvingade, så är inte alls fallet. Här handlar det om frivilliga tester, menar Torkild Strandberg, en uppfattningen som inte delas av Frida Ericmats Rutgersson.
– Med tanke på svårigheten med att säkerställa elevens verkliga samtycke och risk för integritetskränkning kan inte skolan genomföra drogtester på det här sättet, konstaterar hon och tillägger att det enligt Skolinspektionen inte finns stöd i skollagen att påtvinga elever ett drogtest i skolan.

– Det ingår heller inte i skolans uppdrag att genom drogtester arbeta förebyggande mot drogproblematik, men vi anser givetvis att det är av stor vikt att skolorna arbetar förebyggande mot droger, poängterar Frida Ericmats Rutgersson och tillägger att skolan vid misstanke om drogmissbruk bör samarbeta med expertis inom till exempel hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Bland eleverna på Sandåkerskolan var intresset för de frivilliga testerna lågt. Av skolans 135 elever i årskurs åtta och nio har 55 svarat att man vill delta i testet, 58 avstod och 22 svarade inte alls.
Under terminen skall tio procent av de elever som är positiva till testet slumpmässigt väljas ut för provtagning, det innebär att ungefär sex elever kommer att genomgå testet.

– Det är min förhoppning att vi kan slutföra den här provperioden och sedan göra en utvärdering innan vi beslutar hur vi skall gå vidare, påpekar Torkild Strandberg medan Frida Ericmats Rutgersson anser att kommunen befinner sig på tunn is om man går vidare med drogtesterna.
– Här handlar det om mycket unga människor som testas trots att de inte misstänks för något. Risken är uppenbar att det finns en rädsla för att säga nej eftersom man då kan känna sig utpekad och känna oro för exempelvis betyget, menar Frida Ericmats Rutgersson och i kritiken mot kommunen poängteras att ett åläggande om att lämna urinprov för ett drogtest måste grundas på föreskrifter som meddelats genom lag.

– Och det finns inte några sådana bestämmelser i skollagen. Det är därför olagligt att påtvinga någon att lämna ett drogtest, betonar Frida Ericmats Rutgersson och tillägger att det genom rättspraxis framgår att skolan har möjlighet att genomföra drogtest när det varit fråga om misstanke om missbruk och när eleven och vårdnadshavare givit sitt samtycke till ett sådant test.
– Men att testa elever som inte misstänks för något är helt fel, påpekar hon och närmast kommer drogtesterna att tas upp i anslutning till den pågående inspektionen av kommunens skolor.

Vänsterpartiet gläds åt kritiken
– Vad skönt att Skolverket har samma syn som Vänsterpartiet i drogtestfrågan, säger Ray Grönlund nyvald ordförande i den lokala partiföreningen.
När Treklövern tillsammans med sverigedemokraterna beslutade att det på försök skulle införas frivilliga drogtester vid Sandåkerskolan i Häljarp var Vänsterpartiet tydliga med att säga nej:

I sitt yttrande skrev partiet:
Sedan bör man se till skolans roll, den skall vara en trygg plats för eleverna inte en kontrollapparat. Vill man erbjuda drogtester bör man lägga de på ett annat ställe, möjligtvis ungdomsmottagningen.

Detta bör man ta fasta vid. Vill vi att våra elever skall trivas och utvecklas positivt i skolmiljön bör vi givetvis erbjuda dem en trygg miljö där de känner att de har makt att påverka. Att de är individer med ett värde, inte ”problem”. Därför är det skönt att Skolverket sätter stopp för dessa dumheter, avslutar Ray Grönlund.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser