Annons

Åtstramningar inom omsorgen

Omsorgsförvaltningen stuvar om i budgeten för att få verksamheten att gå runt och det innebär att personal sägs upp och att förbehållsbeloppet fryses på årets nivå. Dessutom beslutade en oenig nämnd att höja avgiften för avgiftsbelagda hjälpmedel.

Bakom förslaget står den styrande Treklövern med stöd av sverigedemokraterna medan socialdemokraterna reserverade sig.
– Det är besparingar som drabbar en grupp som redan är hårt utsatt och det kan vi inte acceptera, motiverade Anders Westin socialdemokraternas ställningstagande och påpekade samtidigt att samarbetet mellan treklövern och sverigedemokraterna blir allt tydligare.
– När vi diskuterade budgeten för nästa år i kommunfullmäktige så menade sverigedemokraterna att det fanns för lite personalen inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Personalbrissten innebär att man inte hinner med den sociala samvaron och annat som många äldre är i stort behov av. Men tydligen gäller det inte längre, menade han medan omsorgsnämndens ordförande Cecilia Brorsson, m, förnekade att det finns ett samarbete med sverigedemokraterna.

Annons
 

– Men vill sd rösta på våra förslag så hindrar vi dem inte, påpekade hon och riktade kritik mot Alliansens politiska ledning i Stockholm som avråder från alla former av samarbete med sverigedemokraterna.

– Man vet inte under vilken politisk verklighet vi arbetar, förklarade Cecilia Brorsson och omdisponeringarna inom budgeten innebär att närmare fem miljoner kronor förs över till hemvården där antalet vårdtimmar ökat dramatiskt.

För att klara dessa omdisponeringar beslutade majoriteten att dra ner på personaltätheten inom särskilt boende, bland annat då äldreboende, med 6,8 årsarbete.

– Den reduceringen skall ställas mot att vi har 310 årsarbete totalt sett, påpekade Cecilia Brorsson medan Anders Westin menade att personalen redan nu är hårt ansträngd.

– Nu blir det ännu svårare att erbjuda heltid i stället för deltid och frågan är hur vi skall minska de höga sjuktalen när personalen för utökade arbetsuppgifter.

Frysningen av förbehållsbeloppet innebär att summan som äldre som bor på ett äldreboende skall ha kvar när allt är betalt fryses på dagens nivå. Det innebär att en ensam person som fyllt 66 år får behålla 4 865 kronor när mat och hyra är betald.

– Den summan vill vi räkna upp med konsumentprisindex eftersom allt blivit dyrare också för våra äldre, påpekade Anders Westin medan Cecilia Brorsson förklarade att Landskrona fortfarande ligger över vad lagen säger att de äldre skal ha kvar att röra sig med när allt är betalt.

När det gäller hjälpmedel för olika handikapp så har dessa varit avgiftsfria om kostanden överstigit 200 kronor. Nu höjs den gränsen till 260 kronor efter det att Treklövern och sverigedemoktarerna gjort gemensam sak.

– Och vi motsätter oss eftersom det än en gång drabbar en utsatt grupp, avslutade Anders Westin.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser