Annons

Samverkansmöte kring familjefrid

I morgon står Landskrona kommun som värd för ett regionalt samverkansmöte i arbetet mot våld i nära relationer. Deltagarna är projektledare med uppdrag att utveckla arbetet i Skånes kommuner. Konsekvenserna av våldet är förödande och måste motverkas med gemensamma krafter – tillsammans kan vi stärka tryggheten i vardagen och skapa en framtid utan våld.

Stora problem i Landskrona
Våldsutsattheten för kvinnor i Landskrona är hög. Cirka 1400 kvinnor i kommunen beräknas ha varit utsatta för våld i hemmet under 2007 och minst 700 barn ha bevittnat våldet. I jämförelsekommuner med liknande socioekonomisk struktur uppvisar Landskrona en svår situation. Under hösten 2008 påbörjades, med stöd av medel från Länsstyrelsen, utvecklandet av ett omfattande kommunalt handlingsprogram för att möta problematiken våld i nära relationer – i huvudsak våld mot kvinnor.  

Annons
 

Forskning inom ämnet visar att så många som 70% av barnen som växer upp med våld i familjen utvecklar någon form av beteendesvårigheter. En majoritet av pojkarna använder själva våld i vuxen ålder mot sin partner. Det är vanligt att barnen själva utsätts för våldet och många far mycket illa.
– Vi måste alla våga se, ta ställning och ingripa mot dessa brott. Våldet mot kvinnor är ingen kvinnofråga som några engagerade feminister ska lösa. Våldet finns även i samkönade relationer. Detta är ett folkhälsoproblem som vi gemensamt måste förändra och för att nå framgång krävs kunskapsutbyte med varandra i Skåne, säger Linda Elman projektledare.

– Det har varit självklart att Landskrona tagit initiativ till ett samverkansmöte då vi har den svåraste situationen i Skåne. Samtidigt finns i kommunen handlingskraft och tydliga ambitioner i att utmana och motverka detta folkhälsoproblem. Landskronas politiker har visat stort engagemang i frågan.

Problematiken ställer höga krav på det handlingsprogram som håller på att utvecklas. För de aktörer som kommer i kontakt med kvinnovåldet, är kunskapen en förutsättning för att åstadkomma förändringar.
– Arbetet måste vara en del av det positiva och tydliga brottsförebyggande arbete som nu bedrivs i Landskrona, avslutar Linda Elman.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser