Annons

Protester mot nybygge på Lägerplatsen gav resultat

Grannarnas protester mot bostadsbyggandet på ”Lägerplatsen” intill Exercisfältet gav snabbt resultat.

Byggnadsnämnden skickade tillbaka tjänstemännens planförslag för ny handläggning. Instruktionerna nu är att de planerade fastigheterna inte får vara högre än tre våningar.
Det var väldigt olyckligt att de första skisserna nådde grannarna eftersom dessa inte hade något med verkligheten att göra, förklarade byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, fp, och berättade att det var i anslutning till ett möte med aktiespararna som planerna presenterades.

Annons
 

Här handlade det om ett material som fastighetsföretaget Annehem tagit fram och som visade tre punkthus som var fem våningar höga. Mot dessa skisser protesterade ett 50-tal grannar och i det planförslag som byggnadsnämnden skulle ta ställning till hade en våning plockats bort.
– Men det är inte tillräckligt och därför vill vi nu ha en ny plan, förklarade Gerd Broberg och bekräftade samtidigt att det finns fler intressenter än Annehem för marken.

– Men vi arbetar vidare med Annehem eftersom deras planer stämmer överens med våra intentioner, påpekade hon och förklarade att man från majoritetens sida vill se ett boende för 55-plusare i området.
– Och för att man skall få ekonomi en bostadsrätt krävs ett 30-tal lägenheter och det är min förhoppning att vi skall få fram en plan som också grannarna kan acceptera.

Från socialdemokraternas sida säger man nej till bebyggelse av området och när det första beslutet fattades i december förra året så reserverade sig partiet.
– Bebyggelsen kommer att skilja Granet från Exan och därmed ta bort lite av helhetsintrycket. Dessutom kommer den gröna linje som finns ner mot Öresund att brytas, poängterade Roy Wernberg, s, och betonade att det är viktigt att slå vakt om de grönytor som finns i kommunen.
– Vi får inte falla för frestelsen att öka exploateringsgraden för kortsiktiga intressen.

Bebyggelsen som omger ”Lägerplatsen”, består dels av två kvarter ritade av dåvarande stadsarkitekten Frans Eklund och båda bedöms som värdefulla miljöer i den upprättade bevaringsplanen.

Från majoritetens sida betonas behovet av seniorboende eftersom detta är något som saknas i kommunen.
– Många äldre som säljer sin villa eller bostadsrätt vill ha ett alternativ anpassat för sin ålder och har vi ett område som lämpar sig väl för ändamålet, betonade Gerd Broberg och först i början av nästa år beräknas det omarbetade planförslaget vara klart.
Återstår att se vad de protesterande grannarna då tycker?

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser