Annons

I finanskrisens spårLyxbygge stoppas i Nyhamn

Finanskrisen slår nu också mot Landskronas guldkust, såväl Peab som Derome avvaktar med det fortsatta bostadsbyggandet i Nyhamn.
– Vi skall ha en teckningsgrad på 60 procent för de nya objekten innan vi påbörjar byggandet, förklarar Peabs informationschef Niclas Brantingson och det innebär ett stopp för åtminstone ett av de två hus som bolaget planerar att bygga i Nyhamn.

– Förr räckte det med tiotalet spekulanter för att sälja ett objekt, nu behövs mellan femtio och sextio innan det blir affär, förklarar Niclas Brantingson och även Derome stoppar byggandet av 34 nya, exklusiva bostadsrätter.
– Om marknaden varit som den var för ett år sedan så hade vi varit i gång nu, men oron på finansmarknaden gör att vi avvaktar, förklarar projektledare Hans Palmqvist och betonar samtidigt att försäljningen av de nya lägenheterna fortsätter.
– Men det tar mycket längre tid att hitta köpare och därför vet jag inte när vi kan sätta spaden i marken och börja bygga.

Annons
 

Krisens kedjereaktion
Och det är inte bara i Nyhamn som inbromsningen av bostadsbyggandet märks, även andra projekt skjuts på framtiden.
– Telefonen har helt klart tystnat och vi märker inte samma intresse från byggföretagen längre, berättar kommunens mark- och exploateringschef Anders Folkar och anger som förklaring en kedjereaktion till följd av de pågående krisen.
– Människor som tänkte köpa får inte sålt sin bostad och bankerna höjer kraven på låntagarna. Ränteläget är ovisst och priset för den egna bostaden sjunker. Det är en hel rad av omständigheter som bidrar till oron, menar han och tillägger att det knappast kommer att bli bättre förrän det lugnat ner sig på finansmarknaden.


I ett försök att locka köpare till den andra etappen i Nyhamn har Derome under hösten bjudit in till öppet hus och projektledare Hans Palmqvist informerade om de nya lägenheterna som inte längre är så lätta att sälja.

När Derome tidigare i höst genomförde sin visning av lägenheterna i Nyhamn så var intresset stort, men besökarna var uppenbart tveksamma inför ett eventuellt köp av en bostad som kan kosta allt från miljonen för en tvåa på 54 kvadratmeter till 4,9 miljoner kronor för en trea på 109 kvadrat och med nästan lika stor terrass inklusive utsikt över Öresund.

– Vi har bokat en lägenhet, men har inte lyckats sälja villan, förklarade ett par som inte ville framträda med namn.
– Då kan eventuella köpare tro att man är desperat och så illa är det inte, åtminstone inte än.

Nyhamn är Landskronas svar på Norra hamnen i Helsingborg och Västra hamnen i Malmö och initialt gick också försäljningen som smort. Men nu har det kommit grus i maskineriet också när det gäller de mest eftertraktade objekten på bostadsmarknaden.
– Läget är oerhört bra och får vi bara en stabilisering på finansmarknaden så kommer det att lossna, det är jag övertygad om, poängterar en optimistisk Hans Palmqvist och från Peab kommer liknande tongångar.
– Vi avvaktar vad som händer och hoppas att det skall ljusna, men tar samtidigt inga risker, betonar Niclas Brantingson och även andra bostadsprojekt i Landskrona har slagit till bromsen vilket innebär att utbudet av nya bostäder i framtiden reduceras och därmed försvåras kommunens målsättning att öka befolkningen med i runda tal 1 500 invånare inom loppet av några år.
Vi följer utvecklingen noga och från kommunens sida fortsätter planarbetet så att vi är rustade när konjunkturen svänger och bostadsbyggandet skjuter fart igen, avslutar Anders Folkar som närmast kommer att informera sig om de olika byggföretagens planerar för framtida bostadsbyggande i kommunen.


Finanskrisen har fått till följd att såväl Peab som Derome sätter ett frågetecken för när byggandet av de planerade fastigheterna kan påbörjas. Illustration: Peab

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser