Annons

Landskronaborna tryggare

Det går att utläsa positiva trender vid årets trygghetsmätning. Trygghetsmätningar har genomförts årligen i Lanskrona sedan 2001. Genom dessa får kommunen och polisen en ökad kunskap om hur landskronaborna ser på problemnivån i det egna bostadsområdet, deras utsatthet för brott samt deras känsla för trygghet/otrygghet.

De insatser som kommunen och Polisen genomfört ser ut att ge resultat. I trygghetsundersökningen återfinns flera positiva trender.

  • Den totala problembilden i kommunen har minskat och Landskrona är inte längre den kommunen med högst uppmätt problematik.
  • Den självdeklarerade utsattheten för brott är den lägsta som uppmätts under hela 2000-talet.
  • Andelen människor som avstått en aktivitet på grund av att de känt sig otrygga har på ett år minskat med 7 procentenheter (från 23 % till 16 %)

Vi är inte nöjda med detta. Satsningen på att öka tryggheten och minska antalet brott fortsätter med oförminskad kraft i vår satsning Fokus Landskrona, säger Boel Håkansson, närpolischef.

– Trygghetsmätningen visar att vi är på rätt väg, men Landskrona har fortfarande lång väg att vandra, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).
– Att bekämpa brottsligheten är avgörande för Landskronas utveckling. 

Resultatet av undersökningen är en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens fortsatta arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Totalt tillfrågades 600 personer under augusti månad – 300 i tätorten och 300 i övriga delar av kommunen. Trygghetsundersökning ligger ute på kommunens hemsida www.landskrona.se/bra.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser