Annons

Landskrona kommun blir Landskrona stad

Det motion som väcktes av Mats Wilhelmsson (fp), Anders G Lindblom (fp), Björn Persson (m) och Kjell Schöld (mp) för återinförande av Landskrona stad  och som bifölls av kommunfullmäktige i maj antogs vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen.

Från och med den 1 mars 2009 skall bytet av Landskrona kommun till Landskrona stad genomförts på hemsidan, på intranätet, i dokumentmallar, fakturor, skyltar, flaggor och bilar. Senast den 1 juli ska inget material med logotypen ”Landskrona kommun” användas. För att kunna genomföra dessa förändringar ska den grafiska manualen vara reviderad till den 1 december 2008.

Kostnaderna för införandet av Landskrona stad uppskattas till 500 000 kronor och skall hanteras inom förvaltningarnas befintliga ramar.

Kommun kommer hänga kvar
Av juridiska konsekvenser kommer Landskronas officiella beteckning alltjämt att vara Landskrona Kommun detta med hänsyn till kommunallagen. Kommunfullmäktige och kommunstyrelse kommer därför även i framtiden att benämnas så.

Den arbetsgrupp som sett över konsekvenserna av benämningen stad kontra kommun har även funnit att ett fåtal titlar behöver bytas ut.
Sålunda föreslås kommunchef Peter Billquist i framtiden få titulera sig Stadsdirektör. Kommunstrategerna blir utvecklingsstrateger. Däremot kommer inte kommunalråden att upphöjas till stadsråd.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser