Annons

Klartecken för konkurrensutsättningspolicy

Vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde, gjorde den borgerliga treklövern och sverigedemokraterna gemensam sak och beslöt att föreslå för kommunfullmäktige anta en konkurrensutsättningspolicy.

Policyn innebär dock inte ett ovillkorligt uppdrag att konkurrensutsätta de olika kommunala verksamheterna. Varje nämnd ska i samband med budget upprätta en konkurrensutsättningsplan av vilken ska framgå bland annat förslag på verksamheter som ska bli föremål för en konkurrensprövning. Efter genomförd analys ska varje nämnd bedöma och besluta om verksamheten fortfarande ska drivas i kommunal regi eller konkurrensutsättas.

Policyn tillåter inte kommunens egna verksamheter att lämna anbud och privatiseringen ska enligt policyn systematiseras i alla nämnder.
Något som får oppositionsrådet och socialdemokraten Niklas Karlsson att gå i taket.
– Folkpartiet och Sverigedemokraterna säljer ut Landskrona, dundrar han.

– Privatisering och utförsäljning är numera överordnad princip i Landskrona kommun, säger Niklas Karlsson och anser att kommunens egna verksamheter måste få lämna anbud vid varje upphandlingstillfälle.
Annars tjänar upphandlingar bara till att privatisera, inte att hitta den effektivaste och bästa verksamheten.

Måste kräva kollektivavtal
Socialdemokraterna menade vidare att konkurrensutsättning inte skall vara huvudregel utan skall ske när skäl föreligger.
– Beslutet har det tydliga syftet att metodiskt sälja ut kommunens gemensamma tillgångar och privatisera välfärden. Det är både fel och oansvarigt, poängterar Niklas Karlsson och efterlyser att man vid eventuell upphandling av tjänster även kräver kollektivavtal eller likvärdiga villkor.
– Konkurrensutsättningspolicyn är ett tydligt instrument för att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra ett ideologiskt systemskifte i kommunen.

Den borgerliga treklövern och sverigedemokraterna avslog socialdemokraternas förslag utan motivering.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser