Annons

I finanskrisens spår Varnar för hög investeringstakt

Den ekonomiska krisen slår nu direkt mot Landskrona kommuns aktieinnehav och i delårsbokslutet varnar Stadskontoret för den höga investeringstakten.
– Det ekonomiska läget är osäkert och situationen allvarlig, men inte nattsvart, förklarar kanslichef Stefan Johansson som håller ett vakande öga på kommunens placeringar med ett beräknat marknadsvärde på 980 miljoner kronor.

För en månad sedan var skillnaden mellan bokfört värde på aktieinnehavet och marknadsvärdet runt 40 miljoner kronor till kommunens fördel.
Efter det dramatiska börsfallet under senaste månaden är den skillnaden utraderad och det innebär att kommunen måste balansera skillnaden vilket kan spä på underskottet i årets bokslut.
– Nu vet vi inte hur året kommer att sluta, men för egen del skulle jag inte sälja aktier i dag, snarare köpa, förklarar Stefan Johansson och hänvisar till att kommunen skall ha 40 procent placerade i aktier och 60 procent i säkra, räntebärande papper.
– I dag har vi 30 procent i aktier, så det finns utrymme för aktieköp och här handlar det om långsiktiga investeringar.

Annons
 

Ser man till den kommunala verksamheten så använder kommunen i dag mer än hundra procent av skatteintäkterna för att klara driften.
Detta balanseras med att återbäringen på placeringarna årligen givit en bra avkastning. Men nu är den trenden på väg att brytas.
Avkastningen för innevarande år väntas bli runt 6,7 procent och det är fortfarande högre än målsättningen på 5,75 procent, påpekar Stefan Johansson och påminner samtidigt om det sparprogram på 50 miljoner kronor som skall genomföras över tre år för att klara driften utan skattehöjningar.

Varnar för hög investeringstakt
– Det ekonomiska läget kan innebära skattehöjningar i vissa kommuner, men där är vi inte än,
understyrker han och höjer samtidigt en varande finger för den höga investeringstakten.
Utrymmet som finns för investeringar beräknas till 58, 4 miljoner medan de beslutade investeringarna uppgår till hela 136, 7 miljoner kronor.
– En så hög investeringstakt är på sikt inte förenlig med god kommunal ekonomi, menar Stefan Johansson och tillägger att investeringar som syftar till ökad effektivitet, exempelvis energieffektivare uppvärmning, av kommunala byggnader, är motiverade medan andra investeringar bör analyseras ännu en gång.

– Förhoppningsvis är politikerna medvetna om det allvarliga läget och beredda att se över investeringstakten, avslutar Stefan Johansson.

Till saken hör att bokslutsprognosen för innevarande år pekar mot ett minus på 10,6 miljoner kronor, hela 17, 6 miljoner kronor sämre än budget och underskottet kan komma att stiga om den negativa utvecklingen fortsätter.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser