Annons

I finanskrisens spår Inga akuta insatser

Socialdemokraterna vill att den styrande treklövern kallar in hela budgetberedningen för överläggningar kring det besvärliga ekonomiska läget. Men kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp, menar att det för dagen inte finns behov av akuta insatser.
– Vi har ganska säkra signaler på att det inte blir så besvärligt nästa år. Sänkta arbetsgivaravgifter kompenserar kommunen för de minskade skatteintäkterna, menar han och betonar att kommunen nästa år måste rustas ekonomiskt.
– Därför har kommunchefen Peter Billquist fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna att spara in 50 miljoner kronor genom att effektivisera den kommunala verksamheten de kommande tre åren, förklarar han och påpekar att underlaget för hur sparprocessen skall gå till väntas vara klar inom någon månad.

Socialdemokraterna har inför budgetarbetat varnat för den höga investeringstakten och menar att den kommunala ekonomin riskerar att urholkas om inget görs. Utrymmet för investeringar ligger runt 60 miljoner kronor medan de budgeterade investeringarna uppgår till hela 140 miljoner kronor.
– Det måste finnas ekonomisk täckning för investeringarna annars riskerar vi att kommande generationer får betala kalaset, menar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, och understryker samtidigt att alla investeringar måste genomgå en noggrann ekonomisk granskning innan projekten startar.
– Inte minst gäller det Venprojektet som redan nu drar i väg med stora kostnader som blir svåra att få igen, här kanske besparingar kan göras på det fortsatta arbetet, menar han och uppmanar den styrande treklövern att sammankalla hela budgetberedningen snarast för en genomgång av det ekonomiska läget.
– Det är viktigt att försöka hitta breda lösningar i svåra situationer och det som händer nu med kommunens ekonomi är allvarligt, betonar Niklas Karlsson och varnar vidare för följdeffekter som en dämpad byggsektor, ökad arbetslöshet, lägre skatteintäkter och sämre utveckling på placerade medel.
– Lågkonjunkturen kom snabbare än väntat, men samtidigt är det något man måste vara beredd på och när det gäller effektiviseringen inom de kommunala förvaltningarna så skall detta ske med stor delaktighet från förvaltningarnas sida, betonar Torkild Strandberg som inte ser någon anledning till snabba och hårda åtgärder.
Vi följer utvecklingen noga, det gäller såväl byggbranschen som det allmänna ekonomiska läget och även om läget är allvarligt så är det under kontroll, avslutar Torkild Strandberg.

Läs mer:
Varnar för hög investeringstakt

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser