Annons

63 år med körsång

På söndag klockan 10.00 sjunger pensionärskören ”SPF Träffpunkten” i Sofia Albertina kyrka i samband med högmässan. Med i kören finns Martha Wigrup som började sin sångarkarriär för 63 år sedan, år 1945, i Sofia Albertina kyrkokör. Fortfarande har hon en vacker och klar sopran.

Martha Wigrup har under sin tid som körsångerska, avverkat åtskilliga körledare och kyrkomusiker. Det hela började 1945 då organist Jöns Jader ledde Sofia Albertina kyrkokör.
-Jag var nygift då, berättar hon.
Jag har alltid tyckt om att sjunga – under min mest aktiva tid sjöng jag solo då man uppförde större körverk.
Martha var dessutom en flitigt anlitad koralsångare på begravningar.
Jag arbetade som sköterska på sjukhemmet – nuvarande Fröjdenborgs dagcentral, när någon av de gamle dog, sjöng jag oftast på deras begravningar.

Drygt 30 år i pensionärskören
Martha Wigrup hann med ytterligare två organister och kyrkomusiker innan hon gick över till att sjunga i pensionärskör.
– Efter Jöns Jader kom Assar Engström, när han pensionerades i början på 70-talet tog organist Bengt Sydmark över kören. Jag slutade i kyrkokören när jag blev pensionär, då började jag i stället i pensionärskören.
Pensionärskören SPF Träffpunkten, leddes under cirka 20 år av församlingens dåvarande kantor, Ingemar Nilsson, sedan några år tillbaka leds den av Carolina Kempe.
-Hon är en ung och duktig körledare, tycker Martha.
– Jag sjunger i kören så länge de vill ha mig med och så länge jag kan ta mig till repetitionerna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser