Annons

Rätten till staden

På söndag visar Aktivitetshuset Plantan den omdebatterade dokumentärfilmen ”Rätten till staden” av regissör Kolbjörn Guwallius. Visningen är ett samprojekt med Landskrona museums arrangemang ”Söndag på museet”, varför filmen visas i museets filmsal klockan 14:00 – 16:00. Guwallius kommer att finnas på plats och delta i en diskussions- och frågestund efter filmens slut. 

Om ”Rätten till staden”
”Rätten till staden” en dokumentärfilm om gatukonst och gatukonstnärer. I filmen undersöker Guwallius demokratins gränser och ställer sig frågan kring vem som har rätt att uttrycka sig i och använda sig av det offentliga rummet? Filmens syfte är att skapa kommunikation och öka förståelsen för gatukonst och dess utövare.
Min uppfattning är att ett demokratiskt samhälle förutsätter aktiva och engagerade medborgare. Men när folk går utanför ramarna eller protesterar är de besvärliga. Det är som om demokrati för många makthavare bara handlar om rösträtt vart fjärde år, ”Vi genomför bara den politik vi gick till val på”, som jag tror arbetsmarknadsministern uttryckte saken när folk klagade på politiken. säger Kolbjörn Guwallius och menar att det i själva verket ofta har varit protesterna, vägran att finna sig i regler man inte håller med om, som har fört samhället framåt; utvecklat och fördjupat demokratin.

– Med den här filmen vill jag undersöka ett område där människor går utanför ramen och blir en nagel i ögat på beslutsfattarna. Ibland är de uppskattade, men ofta är de jagade. Själva ordet ”gatukonst” är så kontroversiellt att en del politiker vägrar gå med på att det finns. Men det får tusentals träffar på Google, avslutar regisörren.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser