Annons

Tuttis två år vid rodret

När Tutti Johansson Falk, m, efter sex år som oppositionsråd tog steget över korridoren och satte sig i kommunalrådsstolen hoppades hon att förändringens vindar skulle blåsa lite friskare och att kommunalskatten skulle kunna sänkas.
– Men så blev det inte riktigt, jag trodde att tempot skulle vara högre och att besluten skulle kunna fattas snabbare. Dessutom hade jag gärna sett att vi påbörjade sänkningen av kommunalskatten, även om det bara var med fem, tio öre. Men det fick jag inget gehör för och så är det när man inte har egen majoritet, erkänner Tutti Johansson Falk som vid årsskiftet suttit två år på kommunalrådsposten med ansvar för bland annat näringsliv, fritid och kultur, miljö och omsorgsfrågorna.

Interna stridigheter
Moderaterna har besvärats av interna stridigheter allt sedan valförlusten 1994 och tappat positionen som det ledande borgerliga partiet till folkpartiet.
Under Tutti Johansson Falks tid som oppositionsråd har partiet i de två senaste valen nästan halverats, från 13 mandat efter valet 1998 till sju efter senaste valet.
Folkpartiet har gått i motsatt riktning, från fyra mandat efter valet 1998 till tolv mandat efter senaste valet.
– Självklart är det olyckligt att vi inte har högre siffror, men det är inget som jag personligen känner ansvar för. Jag har inte engagerat mig för egen del utan för att göra vad jag tror är bäst för kommunen och dess invånare, poängterar Tutti Johansson Falk som i det närmaste halkade in på politiken genom det berömda bananskalet.

Annons
 

– Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på när jag blev tillfrågad om jag ville efterträda Susanne Wallmark för åtta år sedan, erkänner hon och riktar samtidigt kritik mot den egna partiledningen som hon hade hoppats skulle ta itu med den svenska arbetsrätten.
– Där är jag besviken, titta bara i Danmark hur man där löst frågan med ett betydligt flexiblare system som skapar dynamik på arbetsmarknaden.

Tutti Johansson Falk är i stort sett nöjd med sina två första år vid rodret.
– Vi har pekat ut riktningen och vissa åtgärder är på väg att förverkligas, som exempelvis konkurrensutsättningen av äldreboende och det behöver inte vara fel att det tagit lite tid, poängterar hon och tillägger att kommunens huvuduppgift inte är att vara arbetsgivare.
Vi skall förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt genom att tillhandahålla service och myndighetsutövning. Vem som sedan utför uppdragen är av underordnad betydelse, bara det blir bra för medborgarna, menar Tutti Johansson Falk som räknar med två besvärliga år fram till nästa val.

– De ekonomiska förutsättningarna försämras och det innebär en utmaning för alla politiska partier att våga ta ansvar även för de obekväma besluten som kan komma, avslutar hon och det återstår att se vad oppositionspartierna tycker när nästa val nu är mindre än två år borta.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser