Annons

Tusenskönan flyttas trots protester

Protesterna hjälpte inte, till hösten flyttar Tusenskönans elever från Pilängsskolan till renoverade lokaler i gamla Tech Futurum.
– Jag trodde vi hade kommit över den fasen, konstaterade områdeschef Lisbeth Månsson och beklagade samtidigt att flytten dragit ut på tiden.

Redan för ett år sedan fattades beslutet om flytten och redan då uttryckte såväl personal som föräldrar kritik mot planerna. Då utlovades bättre information, men utan resultat.
Härrom veckan skrev personalen ett brev till ledande politiker och uttryckte sitt fortsatta missnöje med flytten och hänvisade till en påtvingad tjänstemannalojalitet som förklaring till att man inte agerat tidigare.
– Från vår sida har vi lyssnat till personalens synpunkter och tar kritiken på allvar, säger barn- och ungdomsnämndens vice ordförande, Eva Örtegren, s, och påpekade att genom att tvinga skolan att flytta riskerar man att förlora det engagemang som personalen visat och som hon menar är grunden till Tusenskönans framgång.
Vi Socialdemokrater tycker att det är viktigt att ta tillvara och stötta detta engagemang. I detta fall ser personalen inget positivt med flytten, bara nackdelar.

Annons
 

Bakgrunden till flytten är bland annat att Tech Futurum flyttar huvuddelen av verksamheten till Villa Fridhill och därmed blir lokalerna lediga. Samtidigt tvingas Pilängsskolan bedriva viss undervisning i paviljonger, något som nu kan avvecklas. Samtidigt ökar kostnaderna för lokalerna med 1,2 miljoner kronor, halva den summan vill bun att kommunstyrelsen svarar för.
-Jag beklagar att processen dragit ut på tiden, men flytten löser flera problem för vår verksamhet. Vi frigör utrymme på Pilängsskolan och får samtidigt bättre lokaler för Tusenskönan, påpekar Lisbeth Månsson.

Vid omröstningen i bun röstade den styrande treklövern för flytten liksom sverigedemokraterna medan socialdemokraterna röstade mot, det gav resultatet 8-5 för att genomföra flytten.
– Som jag ser det fanns det anledning att titta över frågan en gång till med anledning av personalens oro, men det ansåg inte majoriteten, konstaterade Ewa Örtegren och närmast kommer lokalerna att byggas om för att stå klar att ta emot sina nya hyresgäster till hösten.

Flytten av Tusenskönan innebär att andra verksamheter, som resursskolorna Parkskolan och Oasen, kan flytta in i lokaler på Pilängsskolan.
Dessutom hoppas bun att de utökade lokalerna skall underlätta placeringen av barn som vill gå på Tusenskönan, just nu står 15 barn i kö till småbarnsavdelningarna. Om allt går planenligt kommer Tusenskönan att flytta in i nya lokaler lagom till höstterminen 2009.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser