Annons

Det kostar att samarbeta

Det utökade samarbetet mellan kommun och polis i Landskrona kommer att innebära 800 000 kronor i extra kostnader för kommunen. Det visar den kostnadsberäkning som berörda förvaltningar gjort kring den ekonomiska effekten av avtalet.

Pengarna, som skall plockas från de tre miljoner kronor som kommunstyrelsens förfogar över för trygghetssatsningar, kommer att fördelas mellan de berörda förvaltningarna.
Det innebär att barn- och ungdomsnämnden får 420 000 kronor extra för arbetet med samlade insatser mot familjer med särskilt brottsaktiva ungdomar. Men också för att tidigt upptäcka barn och ungdomar i riskzonen.

Annons
 

Räddningstjänsten får 50 000 kronor för arbetet med ett gemensamt ungdomsforum och 200 000 kronor skall satsas på trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet.

Dessutom skall 130 000 kronor gå till det fortsatta arbetet med överenskommelsen och satsningar på kommunikation mellan parterna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser