Annons

Slut med djupfryst mat till äldre

Nästa vår skall kommunens äldre slippa den djupfrysta maten från Samhalls storkök i Sala. I stället skall man dagligen erbjudas närlagad mat, detta efter beslut i omsorgsnämnden.

– I dag är jag glad, det känns positivt att vi nu kommit så här långt, poängterade Anders Westin, s, när det stod klart att en majoritet i omsorgsnämnden röstade mot den styrande Treklöverns förslag att förlänga det nu gällande avtalet med Samhall till våren 2011.
– I grunden är vi överens, men vi ville ha mer tid på oss för att hitta ett bra alternativ, motiverade ordförande Cecilia Brorsson, m, det nedröstade förslaget.

Annons
 

I kommunen är det omkring 175 personer som får hem frusna matransoner för en vecka till en kostnad av 40 kronor per portion.
Det nya systemet kommer av allt att döma att bli dyrare, men bättre för de äldre, förklarar Anders Westin och närmast handlar det om att informera serveringarna på dagcentralerna och försöka locka lokala krögare till att leverera alternativt erbjuda de äldre hemkörd mat.
– En del i detta är att öka den sociala kontakten och förmå de äldre att gå ut och äta.

Det finns även omkring 25 personer som är i behov av specialkost, den räknar man med att det kommunala köket skall kunna leverera.
Sverigedemokraterna ville gå ett steg längre och inrätta ett kommunalt kök med uppgift att laga maten åt de äldre, men det förslaget röstades ner.
– Dels hade det blivit dyrt och dessutom hade man missat effekten med att försöka förmå de äldre som kan att äta ute och få en social kontakt, förklarade Cecilia Brorsson som inte ville gå till kommunstyrelsen och begära full kostnadsteckning redan nu.
– Först när vi har en kostnadsanalys klar skall vi överlägga med kommunstyrelsen om kostnadsteckning.

Det nya systemet väntas komma i gång i maj nästa år när upphandlingen från Samhall upphör.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser