Annons

Räddningstjänsten vill

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och tryggheten i kommunen. Därför genomförs nu, som ett led i detta arbete, en enkätundersökning som ber företagen i kommunen att berätta om hur de uppfattar Räddningstjänsten. 
Målet är att kartlägga hur mötet med räddningstjänsten upplevs, allt från tillgänglighet, bemötande till handläggningstider, berättar Ulf Svensson, brandmästare.

Enkätsvaren kommer att ge räddningstjänsten möjlighet att utforma nya insatser. Insatser som förbättrar förutsättningarna för att vi ska kunna både leva och bo tryggt i Landskrona.

Annons
 

Företagare som vill besvara enkäten kan kontakta Ulf Svensson på telefon 0418-47 07 16 så ombesörjer han så att enkätfrågorna kommer er tillhanda.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser