Annons

Fritids- och kulturchefen avgår

Det har under ett par månaders tid talats i stadshusets korridorer om att Fritids- och kulturförvaltningens chef Christin Nielsen vill träda tillbaka.
– Jag har sedan i våras funderat på att trappa ner i mitt yrkesverksamma liv för att kunna ägna mig mer åt min familj och mina andra intressen. Jag fyller dessutom 60 nästa år. Tillsammans med Peter Billquist har jag diskuterat fram en lösning som känns bra både för mig och för arbetsgivaren, säger Christin Nielsen när hon idag tillkännager att hon slutar som förvaltningschef.

Christin Nielsen infomerade igår personalen på förvaltningen om sitt beslut. Hon kommer fortsättningsvis att ha en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 80%.

Annons
 

Christin Nielsen har själv bett om nya arbetsuppgifter och det lutar åt att hon i framtiden kommer att ägna sig åt Landskronas kommande 600-årsjubileum samt stadens öppna rum, det vill säga utveckla parkmiljöerna, torgen etcetera.
Detta är en lösning med två vinnare. Att få ha Christin, med hennes långa erfarenhet och höga kompetens kvar hos oss, samtidigt som vi har kunnat tillmötesgå hennes önskan känns både bra och rätt, säger kommunchef Peter Billquist.

Rekrytering av ny förvaltningschef påbörjas inom kort. Fram tills dess att rekryteringen är klar kommer Göran Nyström, idag administrativ chef på Fritid- och Kulturförvaltningen, att vara tf förvaltningschef.

Elisabeth Arvidsson, museichef, kommer att biträda Göran Nyström som föredragande tjänsteman i Kulturnämnden.

Kritik från idrottsrörelsen
Det har inom idrottsrörelsen förekommit stark kritik sedan de två nämnderna slagits ihop till en förvaltning. Något som vidimeras av fritidsnämndens ordförande Tord Ohlsson, fp.
Det är ingen hemlighet att jag och Simon (Andrijevski, socialdemokratisk vice ordförande, reds anm) har fått ta ett större ansvar i detaljfrågor på grund av att kunskaper saknats på tjänstemannanivå. Christin har börjat lära sig idrottsrörelsen men saknade detta från början.

Christin Nielsen medger att idrotten inte varit hennes starka sida.
– Det har varit intressant att lära sig.

Tord Ohlsson välkomnar nu en översyn av förvaltningen och utesluter inte att man delar upp den så som det var tidigare.
– Vi måste få in mer idrottskunnande i stadshuset.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser