Annons

Arkitekttävling om Jönsaplan – Bostäder framför Sofia Albertina

Helheten runt Nyhamn börjar ta allt fastare form och planen för utformningen av Jönsaplan framför Sofia Albertina kyrka skall nu ut på samråd.
– Vår ambition är att bjuda in till samrådsmöte redan i nästa månad för att sedan gå vidare med planarbetet, berättar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, m, i samband med att underlaget för detaljplanen nu ligger klar.

Utformningen av Jönsaplan engagerar och när den första planen presenterade för kommunfullmäktige i februari blev det tummen ner för de två 67 meter långa och fyra våningar höga huskroppar som Byggföretaget JM ritat in på sin skiss.
– Nu blir det inga sammanhängande huskroppar, men placeringen blir densamma eftersom platsen framför kyrkan skall hållas öppen, berättar stadsarkitekt Annika Cronsioe och tillsammans med JM skall nu tre arkitektkontor bjudas in för att delta i en arkitekttävling kring utformningen av Jönsaplan.

Annons
 

– Området är en mycket känslig del av centrala Landskrona och därför är det viktigt att vi också gör det bästa av området, poängterar Gerd Bernström och frågan engagerar också politiker utanför byggnadsnämnden.

Jönsaplan som ett offentligt rum
Socialdemokraten Leif Ohlin ville säkra att Jönsaplan blir ett offentligt rum och inte ett nytt bostadsområde för väl bemedlade. Hans motion behandlades av kommunfullmäktige i förra veckan och debattens vågor gick då höga eftersom kommunstyrelsen valde att anse motionen besvarad genom de synpunkter som fördes fram i remissvaren.
– Av svaren framgår att man delar min uppfattning och då borde kommunstyrelsen ställa sig bakom motionen och inte bara anse den som besvarad, påpekade Leif Ohlin och antydde att det kunde finnas en dold agenda med ambitionen att bevara segregationen mellan olika stadsdelar.

– Planarbetet som pågår är helt i linje med det som Leif Ohlin tar upp i motionen och därför känns det brätt att anse motionen besvarad, påpekade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg och det planförslag som nu föreligger tar fasta på områdets offentliga karaktär.

I planen finns kvalitetsprogram som skall fungera som underlag för vilka kvalitetskrav för såväl bebyggelse som det offentliga rummet.
Av programmet framgår att området framför kyrkan inte får bebyggas. De nya byggnaderna får vara högst fyra våningar och antalet lägenheter beräknas uppgå till ett 60-tal och balkongerna skall vara indragna som en del av huskroppen.

Vidare skall bottenvåningarna ha en höjd som möjliggör andra verksamheter, som exempelvis små butiker eller serveringar.
– Kvalitetsprogrammet blir ett bra hjälpmedel när den slutgiltiga utformningen skall beslutas, avslutar Gerd Bernström som hoppas att man skall komma i gång med byggnationen om si så där ett år.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser