Annons

Konsthallen en skulptur i sig

För konstnärerna Patrik Aarnivaara och Jakob Simonson räckte det med en första blick av konsthallen för att plocka fram ett förslag till tredje och sista utställningen i serien ”Spelplan Landskrona konsthall”.
– Vi ser byggnaden som en skulptur med stark karaktär i sig själv, berättade Jakob Simonson och tanken som vann juryns gillande går ut på att tömma hallen på innehåll och förse glaspartierna med spegelfilm som gör att besökarna ser sig själva som föremål i hallen.
– Juryn tyckte att förslaget var både spännande och konstnärligt intressant, förklarade intendent Birthe Wibrand och entusiasmen delades av Jaana Järretorp från Kultur Skåne.
– Ett fantastiskt avslut på Spelplanprojektet, att våga sig på att omvandla en fysiskt byggnad, tillika en konsthall, till en skulptur är oerhört coolt, menade hon och berättade att intresset från konstnärernas sida varit stort.

Patrik Aarnivaara och Jakob Simonson ser konsthallen som ett mellanting av byggnad, skulptur och bild. Hallen är för dem en enda kropp, där tak och golvplattor, fönster och pelare upprepar sig, som i en minimalistisk skulptur. Konsthallen kommer de att klä med spegelfilm så att byggnadens insida och utsida synliggörs samtidigt som spegelfoliens upprepning blir en fortsättning på byggnadens struktur av rutnät.
– Fönstren utgör den tydliga gränsen mellan konsthallens ute och inne. Genom att klä insidan av fönstren med spegelfilm från överkant ner till ögonhöjd alternativt från fönstrens nederkant upp till ögonhöjd får betraktarens blick passera och mötas så att nya bilder med olika positioner och innehåll fogas samman med varandra, berättade Patrik Aarnivaara och Jakob Simonson betoande besökarens roll i verket.

Annons
 

Som besökare får man uppleva ett seende och en rörelse i vilken såväl konsthallens interiör och exteriör som betraktarens huvud och kropp återspeglar sig på ett överraskande sätt.

Fakta om konstnärerna
Patrik Aarnivaara är född 1977 i Uppsala och bosatt i Malmö. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö, Konsthögskolan Valand i Göteborg och Goldsmiths College i London. Senaste separatutställningar var på Galleri Peep i Malmö och erstererster i Berlin.

Jakob Simonson är född 1974 i Härlunda och även han bosatt i Malmö. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö, Konsthögskolan Valand i Göteborg och Nordiska Konstskolan i Kokkola, Finland. Senaste separatutställningarna var på KHM i Malmö och Pictura i Lund.

Spelplan Landskrona
Spelplan Landskrona konsthalls första utställningsprojekt var Markerad/Omarkerad 2007 av konstnärerna Elisabet Apelmo och Marit Lindberg. Det andra projektet blev Inside Modernism 2008 av konstnärerna Axel Lieber från Malmö och Jørgen Carlo Larsen från Köpenhamn. Patrik Aarnivaara och Jakob Simonsons vinnande utställningsförslaget går under arbetstiteln I snittet och kommer att visas på konsthallen under tiden 31 januari 2009 – 15 mars 2009. 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser