Annons

Kommunen satsar stort på cheferna

De kommande åren står Landskrona kommun inför stora pensionsavgångar.
Med anledning av en allt mer hårdnande konkurrens om kvalificerad arbetskraft vill Landskrona Kommun framstå som en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera den arbetskraft som behövs. I syfte att lyfta fram, utveckla och stärka kommunens cirka 165 chefer i sina ledarroller genomförs en totalt 16 dagar lång ledarutbildning.
– Kompetenta ledare och förebilder är grunden för att uppnå kommunens övergripande mål med att skapa en hållbar organisation som ska möta medborgarens önskan om bra service, säger Kristina Trulsson Samuelsson, kommunens personalchef

Efter programmet ska deltagarna ha fått goda gemensamma kunskaper inom de fokusområden som definieras i det personalpolitiska programmet och som angetts som viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska målsättningen.

Annons
 

Programmet består av två delar. Den första delen är ett basprogram med en fakta- och kunskapsbaserad genomgång av bland annat policys och riktlinjer. Den andra är ett ledarprogram med inriktning på ledarstil och ledarutveckling.

Hela programmet finansieras av centrala medel och är en prioriterad satsning från kommunledningen. Utbildningen inleds i oktober.

Fakta:
Landskrona kommun hade förra året 2 701 anställda, av dessa var 2 402 kvinnor och 580 män. Det innebär att hela 81 procent av kommunens anställda är kvinnor och flest kvinnor jobbar inom omsorgen, 1073 och skolan, 960. Bland cheferna finns 94 kvinnor – dvs 60 % av det totala antalet (156 st).

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser