Annons

Försörjningsstödet ökar igen

Efter flera års nedgång ökar nu kommunens utgifter för försörjningsstöd och vuxennämnden räknar med ett underskott för innevarande år på 5, 3 miljoner kronor.

– Kurvan nedåt har brutits vad avser försörjningsstödet, om än inte så mycket så ser vi att utgifterna för bidragen inte sjunker längre, förklarar vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson, fp, som dock inte vill dra några långtgående slutsatser av förändringen.
– Än är det för tidigt att säga något definitivt, men troligen har den försämrade ekonomin rent allmänt spelat in.

Annons
 

Av det beräknade underskottet hänvisas till dyr institutionsvård, runt en halv miljon kronor. Dessutom belastas budgeten med kostnader för lärare som fick gå tidigare från komvux, 510 000 kronor, och för den utköpa förvaltningschefen Lena Mårtensson Stenudd, 625 000 kronor.

Kostnaderna för sfi, svenska för invandrare, blir 2,6 miljoner kronor dyrare än beräknat. Dessutom klarar förvaltningen inte längre av att erbjuda sfi inom stipulerade tre månader. Kön till utbildningen består i dag av 120 personer.

– Eftersom efterfrågan på gymnasial undervisning minskat kan vi flytta över resurser till sfi, men insatserna räcker inte, förklarar förvaltningschef Annette Lindberg Mohlin och vad gäller försörjningsstödet så beräknas underskottet bli 1,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Vuxenförvaltningen har också haft ökade kostnader för plusjobben på 1,1 miljoner kronor, pengar som man nu går in och begär från kommunstyrelsen.

30 timmar i veckan
Satsningen på att alla arbetsföra som uppbär försörjningsstöd skall vara i verksamhet i 30 timmar går vidare och så här långt finns omkring 325 personer i någon aktivitet medan 25 står i kö för att komma i åtgärd. Totalt fanns i augusti drygt 1 100 personer med försörjningsstöd.
I första hand vänder vi oss mot personer som står till arbetsmarknadens förfogande med våra åtgärder, men ambitionen är att få med alla som har någon form av möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, avslutar Mattias Adolfsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser