Annons

Skorstenskydd ett fall för DO

Gjorde sig miljöförvaltningen skyldig till etnisk diskriminering när en man med invandrarbakgrund uppmanades att ta bort ett regnskydd från sin skorsten? Den frågan utreds nu av Diskrimineringsombudsmannen, DO, som vill veta på vilka grunder förvaltningen fattat sitt beslut.

I sin anmälan skriver fastighetsägaren att han i ett brev miljöförvaltningen uppmanats att ta bort skorstenens regnskydd eftersom den stör en granne som har sin lägenhet över 400 meter från fastigheten.
Jag vägrade göra det med motiveringen att regnskyddet suttit där dag och natt under sista 13 åren.
– Det var tidigare husägare som ansökte om bygglov får att sätta upp skorstensskyddet och han fick bygglov för det och det var ingen hyresgäst som klagade på det under 13 år.

Annons
 

– Orsaken till det var att husets tidigare ägare var svensk och husets nuvarande ägare är invandrare, skriver mannen i sin anmälan och frågar retoriskt varför miljöförvaltningen och den klagande hyresgästen inte har klagat tidigare, när en svensk familj ägde huset.
– Det här upplever jag som ett hot från Landskrona kommuns tjänsteman på grund av att jag inte har etniskt svenskt bakgrund. Jag känner mig kränkt, diskriminerad och trakasserad av Landskrona kommuns tjänsteman och den svenska hyresgästen, heter det vidare i anmälan och poängterar att den klagande hyresgästen bott länge i lägenheten utan att klaga på tidigare ägare.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, vill nu att kommunen yttrar sig i frågan och av yttrandet bör särskilt framgå hur regelverket ser ut gällande möjligheterna att ha skorstensregnskydd ?

DO vill också veta på vilka grunder fastighetsägaren blivit ombedd att ta bort det aktuella regnskyddet och om uppgiften, att den förre husägaren inte blev ombedd att ta bort regnskyddet stämmer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser