Annons

Privatisering av kommunala verksamheter knuffades på framtiden

De politiska motsättningarna tycks bli allt djupare och debattläget i kommunfullmäktige allt hätskare när privatisering av kommunala verksamheter står på dagordningen.

I måndags handlade det om att lägga ut driften av ett nytt äldreboende och två LSS-boende på privata entreprenörer.
– Underligt att man går fram med den här frågan nu när vi precis skjutit upp behandlingen av policyn för konkurrensutsättning, påpekade Lars Ståhl, v, och begärde återremiss för att få fram ett underlag för vad verksamheten skulle kosta i kommunala regi.

Annons
 

– Att det inte finns något jämförelsematerial ser jag som en svaghet, menade han och Anders Westin, s, instämde i kritiken och betonade att han tillhör dem som anser att skola, vård och omsorg skall drivas i kommunal regi.

– Uppgifter i media har visat att ett bolag som Attendo Care, ett av de ledande privata vårdföretag inom äldreomsorgen ägs av ett riskkapitalbolag som innebär att vinsterna kan flyttas obeskattade till olika skatteparadis, så vill jag inte att våra kommunala skattemedel hanteras, påpekade han och hänvisade till TV-programmet Kalla fakta i TV 4 som hävdade att konstruktionen bidrar till att företaget vinner anbudsstrider om äldreboenden i kommunerna.

Cecilia Brorsson, m, betonade att det behövs konkurrens inom omsorgen och motiverade det med att personalen behöver fler arbetsgivare att välja mellan för att utvecklas. En uppfattning som delades av sverigedemokraterna som även de biföll kommunstyrelsens förslag.

Men eftersom det stod klart att frågan skulle återremitteras begärde Cecilia Brorsson ajournering under tio minuter och återkom därefter med ett eget förslag för återremiss som gick ut på att man i förslaget skulle säkerställa att det inte blir dyrare eller sämre med privat drift av verksamheterna.

De ideologiska skillnaderna blev tydliga under debatten som bjöd på drygt 25 inlägg innan ordförande Lennart Söderberg, m, kunde klubba återremissen.
– Av inläggen att döma tycks ni strunta i vad återremissen ger vid handen, det är bara ett sätt att belasta kommunen med en fullständigt meningslös utredning. Ni vill bara strö grus i apparaten, poängterade en mycket indignerad Torkild Strandberg, fp, varpå Lars Ståhl replikerade att han i egenskap av kommunstyrelsens ordförande tappat greppet.
– Vi gör detta för Landskronabornas bästa, det är därför vi är valda. Vi gör inte detta för att strö grus i någons maskineri utan för att av ansvar mot våra väljare, påpekade han och Niklas Karlsson, s, replikerade att fullmäktigeledamöterna har rätt och kanske också plikt att säga vad man tycker i olika politiska frågor.
– Och olika åsikter skall respekteras även om man inte har samma uppfattning i sakfrågan.

Nu lär det dröja en eller två månader innan frågorna kommer upp på nytt i fullmäktige.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser