Annons

Kvinnliga präster firar 50-års jubileum

Den första kvinnliga prästen prästvigdes för 50 år sedan. Med anledning av detta jubileum, kommer fyra kvinnliga präster att leda högmässan i Sofia Albertina kyrka på söndag, den 28 september klockan 10.00.

Söndagens högmässa i Sofia Albertina kyrka firas med kvinnliga förtecken.
Prästerna Eva-Lotta Grantén, Carina Brink, Britt Marklund och Anna Leuchars leder firandet. Högmässan kommer att tydliggöra tacksamheten över att få tjäna i Kristi kyrka.

Annons
 

Psalmen ”Mot Påskdagsmorgon”, skriven av landskronabon och blivande prästen Marie Appelros, kommer att sjungas – Marie prästvigs i januari.
Predikan blir ett vittnesbörd från var och en kring temat ”Därför är jag präst”, knutet till temat för söndagen ”Trons kraft”. Textläsningen lyfter fram kvinnliga förebilder i tron. Carina Brink håller en förbön och Anna Leuchars en tackbön som lyfter fram jubileet. Johanneskören medverkar i mässan.

Fakta om jubileet50 år för prästvigda kvinnor
Den 27 september 1958 beslutade kyrkomötet att kvinnor får prästvigas. Detta 50-årsjubileum firas i hela landet. Jubileet går under namnet Ett historiskt vägval för Svenska kyrkan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser