Annons

Fjärrvärmetaxan höjs trots stora överskott

Tekniska verken väntas göra ordentliga överskott. Trots det höjs taxan för fjärrvärme. Prognoserna pekar mot ett överskott på 28 miljoner kronor fördelat på 18 miljoner för fjärrvärmen, fyra på elsidan och sex miljoner inom vatten och avlopp.

Men trots överskotten kommer taxorna att höjas och först ut är taxan för fjärrvärmen där den fasta avgiften föreslås höjas med motsvarande konsumentprisindex medan den rörliga avgiften höjs med sex procent. Sammantaget väntas höjningen bli 4,5 procent om fullmäktige säger ja till förslaget.
De milda vintrarna plus effektivt utnyttjade av värmekapaciteten bidrar till överskotten, men det är knappast ett normalår, motiverar nämndens ordförande, Björn O Persson, m, förslaget till höjningar och påpekar dessutom att priserna på exempelvis el gått upp.
– Men samtidigt föreslår vi lägre höjningar än vad som är fallet i närområdet.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser