Annons

Börsen skakar om kommunen

Den skakiga finansmarknaden följs med stort intresse av kommunens ekonomikontor som har närmare en miljard kronor placerade i olika aktie- och räntefonder.
– Vi följer vår placeringspolicy och gör regelbundna uppföljningar så vi har bra koll på läget, förklarar ekonomichef Per-Mikael Svensson som dock höjer ett varnande finger ritat mot politikerna i de olika kommunala nämnderna.
– Det är av största vikt att nämnderna håller sig inom ramarna eftersom vi redan gör av med mer pengar än vi får in via kommunalskatten och den utvecklingen måste brytas, betonar Per-Mikael Svensson och välkomnar samtidigt regeringens förslag att sänka arbetsgivaravgiften med en procent.
Det innebär åtta miljoner i minskade utgifter för kommunen, ungefär lika mycket som våra förväntade skatteintäkter väntas minska och därmed håller budgetprognosen för nästa år.

Det var 2003 som kommunen placerade 800 miljoner kronor i enlighet med placeringspolicyn som innebar att 40 procent placerades i aktier, hälften i svenska och andra halvan i globala fonder. Resterande 60 procent placerades i säkra räntebärande papper.
– Utvecklingen de första åren var oerhört positiv och värdet ökade hela tiden, men nu ser vi en dramatisk svängning, poängterar Per-Mikael Svensson och förklarar samtidigt att en aktiv bevakning av placeringarna gjort att kommunen fortfarande ser en positiv utveckling även om börsen gått ner.

Annons
 

Men marginalerna sjunker och vid den senaste finansiella rapporten uppgick det bokförda värdet av placeringarna till 937 miljoner kronor och marknadsvärdet till 973, en skillnad på 36 miljoner kronor.
– Så liten har marginalen inte varit sedan vi började med våra placeringar, berättar Per-Mikael Svensson och minns när skillnaden som mest var hela 150 miljoner kronor.

Skulle gapet mellan bokfört värde och marknadsvärde sjunka ytterligare så att marknadsvärdet går under det bokförda värdet måste det bokförda värdet justeras och då hamnar mellanskillnaden i kommunens bokslut som en negativ post.
Men dit är det en bit ännu, våra aktier måste sjunka med ytterligare drygt tio procent innan den situationen kan uppstå, poängterar Per-Mikael Svensson och påminner om att kommunen redan gjort justeringar vad gäller den årliga återbäringen.
– Den budgeterade återbäringen i år ligger runt 50 miljoner kronor, men blir förmodligen lägre. När den var som högst fick vi en årlig avkastning på mellan 65 och 70 miljoner kronor. Nu har vi justerat den siffran till runt 35 miljoner kronor de kommande åren, förklarar han och pengarna kommer att behövas för att betala de stigande pensionskostnaderna när 40-talisterna går i pension.

– I år kommer vi att betala ut 25 miljoner kronor för pensionsavgångar och den summan kommer sedan att stiga under kommande år, avslutar Per-Mikael Svensson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser