Annons

Öppet hus på Anhörigcentrum

På lördag håller Anhörigcentrum på Norra Kyrkogränden 17 öppet hus mellan klockan 10-14. Under dagen har äldre personer i Landskrona möjlighet att träffas under trevliga omständigheter över kultur och språkgränser
– Vi kommer att ha en utställning av gamla möbler och hushållsföremål, berättar Els-Marie Svensson, samordnare på Resursteamet/Anhörigstöd.
– Konst och hantverk från kommunens verksamhet ställs ut och bildspel från olika arrangemang som genomförts under åren kommer att visas.

Minneslådor
Landskrona museum kommer att visa olika minneslådor. Minneslådor är lådor med föremål från olika tidsepoker och ämnesområde i avsikt att väcka minnen och stimulera till samtal. Det kommer också att finnas möjlighet att kontrollera blodtryck och blodsocker.

Annons
 

På plats finns guiden Sven-Erik Thosteman som avslutar dagen med en rundvandring i kvarteret Kung Karl. Under vandringen kommer han att berätta om dess 1700-tals historia.

På måndag startar Landskrona anhörigstöd i samverkan med frivilligföreningarna en kurs för de som vill vara frivilliga medhjälpare.

– Under fem träffar går vi igenom vad det innebär att vara frivillig medhjälpare och vilka situationer man kan träffa på. Efter utbildningens slut bestämmer sig de som gått kursen om de vill engagera sig, och i så fall hur mycket och vad de är intresserad av att bidra med. Det man kan ställa upp med som frivillig kan vara allt ifrån att gå promenader, vara med i caféverksamheten till att vara någons samtalspart, avslutar Els-Marie Svensson.

För vidare information går det bra att kontakta Anhörigcentrum, Norra Kyrkogränden 17, 261 31 Landskrona. Tfn 0418-47 34 11 eller 47 34 12.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser