Annons

Tutti: …inte dra en linje vid kommungränsen

För kommunalrådet Tutti Johansson Falk, m, är det inte avgörande om tingsrätten ligger i Landskrona eller Lund.
– Nej, för mig är det viktigaste att verksamheten blir bra utförd och inte var inom regionen den bedrivs, förklarar hon och samma uppfattning har hon också vad gäller exempelvis sjukvård och det nu aktuella fallet med flytten av Kultur i Skåne från Landskrona till Malmö.
– Vi talar ofta om den expansiva Öresundsregionen, då måste vi också tänka på regionen som en helhet och inte dra en linje vid kommungränsen, motiverar Tutti Johansson Falk sin ståndpunkt och tillägger att de förbättrade kommunikationerna gör det lättare för människor att nå olika samhällsfunktioner.

– Vi är lite bortskämda i den här regionen jämfört med exempelvis Norrland, där kan man tala om avstånd, påpekar hon och tillägger att den bro som nu planeras mellan Danmark och Tyskland också kommer att få positiva effekter för Landskronas vidkommande.

Annons
 

Det är en satsning som gynnar hela Öresundsregionen och därför positiv också för vårt vidkommande, understyrker hon och efterlyser ett mer regionalt tänkande också inom politiken.

Vi måste se vad som är bäst för regionen och inte enbart för den enskilda kommunen, betonar Tutti Johansson Falk som dock inte gillade argumentet att domstolslokalerna i Landskorna var för dåliga och därför måste man flytta domstolsförhandlingarna till Lund.

– Det var ett direkt dåligt argument, lokalerna går att fixa till om det är problemet. Det måste finnas bättre underbyggda argument om en flytt skall vara acceptabel, förklarar hon och när regionfullmäktige skall rösta om Kultur i Skånes framtid i Landskrona så ser Tutti Johansson Falk ingen anledning att gå emot partilinjen och rösta mot förslaget om en flytt till Malmö för att rädda kvar kontoret i Landskrona.
– Nej, för mig är det ingen stor fråga och jag tycker att verksamheten skall ligga där den sköts bäst och det avgör min ståndpunkt, poängterar hon och går därmed emot kommunstyrelsen som vid senaste mötet beslutade att uppvakta regionledningen för att försöka rädda kvar Kultur i Skåne i Landskrona.

Jag var inte med på mötet och har därför inte deltagit i beslutet, motiverar Tutti Johansson Falk sitt ställningstagande vars ståndpunkt vad gäller domstolens placering inte delas av de båda övriga kommunalråden, Torkild Strandberg, fp, och socialdemokraternas Niklas Karlsson.

– Jag delar inte hennes uppfattning, för mig är det viktigt att tingsrätten finns kvar i Landskrona och det har vi också kämpat för, betonar Torkild Strandberg och Niklas Karlsson betonar vikten av att myndighetsutövningen i regionen decentraliseras.
– Allt skall inte koncentreras till de större städerna, kommunikationerna går i båda riktningarna, konstaterar Niklas Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser