Annons

Kommunal konkurrensutsättning en fråga för framtiden

Förslaget om en policy för hur kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas skjuts på framtiden. Detta efter att den styrande Treklövern valde att bordlägga frågan i kommunstyrelsen.

– Vi vill helt enkelt fundera ytterligare eftersom det handlar om ett stort och viktigt beslut, motiverar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg bordläggningen medan socialdemokraterna hoppas få gehör för de synpunkter partiet framförde när ärendet återremitterades från kommunfullmäktige.
– Från vår sida får konkurrensutsättning inte bli något självändamål utan det måste ske med medborgarnas bästa för ögonen, påpekar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, och hänvisar till de punkter som man vill få omarbetade jämfört med ursprungsförslaget.

Socialdemokraterna vill att den kommunala verksamheten alltid skall ha rätt att lägga anbud när en verksamhet skall konkurrensutsättas. I det ursprungliga förslaget skulle detta inte tillåtas.
– För oss är det en självklarhet, vi måste kunna bedöma vilka anbud som är bästa och billigast, det kan vi inte om alla aktörer tillåts lägga anbud, menar Niklas Karlsson som befarar att kompetens kan gå förlorad inom den kommunen om verksamheter privatiseras utan att man först har tagit ställning till vad motsvarande tjänster i egen regi skulle kosta.
– Om man driver igenom beslutet att kommunens egna förvaltningar inte skall få delta i budgivningen så gör man det av ideologiska skäl och inte för kommuninvånarnas bästa.

Vidare skall delaktigheten från personal och medborgare fördjupas. Avslutningsvis vill socialdemokraterna att upphandlingspolicyn inte skall tjäna till att privatisera, sälja och konkurrensutsätta alla verksamhet som inte omfattas av myndighetsutövning.

– Konkurrensutsättning skall ske där det är bäst för kommunen och det görs redan i dag, vi köper in ett flertal tjänster där kommunen saknar egen kapacitet. Men att förvaltningarna årligen skall upprätta en plan för konkurrensutsättning är att gå för långt, då blir det en dogm och inte något som görs för medborgarnas bästa, betonar Niklas Karlsson.

Även om beslutet om konkurrensutsättningspolicy dröjer så beslutade kommunstyrelsen att föreslå att det äldreboende som ska byggas i kvarteret Gurkan och LSS-boendena som ska byggas i kvarteret Albano och kvarteret Dalkarlen skall konkurrensutsätts.
– Vi socialdemokrater röstade mot privatiseringen av äldreboendet och gruppboendet. Vi är mycket kritiska till borgarnas och sverigedemokraternas iver att sälja ut välfärden, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser