Annons

Många nej till frivilligt drogtest

Att en majoritet av eleverna i åttan och nian på Sandåkerskolan i Häljarp gör tummen ner för de frivilliga drogtesterna bekymrar inte barn- och ungdomsnämndens ordförande Lisa Flinth (fp) som varit drivande bakom försöket med drogtesterna.
– Nej, det är glädjande att nästan hälften av eleverna vill delta i drogtestningsprogrammet. Det innebär att urvalsgruppen är så pass stor att vi kan köra igång försöket, konstaterar hon och förklarar att avsikten aldrig varit att få en hundraprocentig uppslutning.
– Vår målsättning är att göra testerna i förebyggande syfte och då är antalet elever som gått med på testerna tillräckligt stort, menar hon medan socialdemokraterna varit tveksamma till testet.
– Jag tror att många föräldrar tycker att det är onödigt och skulle själv inte utsätta mina barn för testet, säger andre vice ordförande Eva Örtegren (s) i en kommentar.

Av Sandåkerskolan 135 elever i årskurs åtta och nio har 55 svarat att man vill delta i testet, 58 avstår och 22 har inte svarat.
Under terminen skall tio procent av de elever som är positiva till testet slumpmässigt väljas ut för provtagning, det innebär att ungefär sex elever kommer att genomgå testet. Testen är frivilliga och både ungdomar och föräldrar ska ge sitt medgivande.

Bland dem som accepterat att delta kommer slumpmässiga urval att göras successivt under terminer. Slumptaltabeller kommer att användas vilket innebär att ingen i förväg kommer att veta vilka elever som ska lämna prov eller vilka dagar som provtagningen ska ske.
– Viktigast är att tillräckligt många anmält intresse och statistiskt är underlaget tillräckligt för att testerna skall fungera som förebyggande och därmed motverka att eleverna provar droger, påpekar utredningssekreterare Eivor Johansson och hänvisar till studier från USA och bland svenska värnpliktiga.
– Analyser från USA visar att det räcker med att tio till femton procent ställer upp på ett test för att det skall verka förebyggande och för svenska värnpliktiga är motsvarande siffra runt 20 procent på årsbasis. Det innebär att vi klarar den marginalen med råge, betonar hon och efter höstterminen skall testen analyseras av en oberoende forskare och resultatet sedan ligga till grund för en eventuell utökning till att omfatta kommunens övriga skolor.
Så här långt är jag nöjd med resultatet, sen får utvärderingen visa om vi skall gå vidare, avslutar Lisa Flinth.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser