Annons

Nya åldersgränser på ungdomsgårdarna

Det är inte alltid så lätt att vara ung i Landskrona och inte har det blivit lättare nu när åldersgränsen för tillträde till fritidsgårdarna sänks till 16 år.
– Det är svårt att bedriva en vettig verksamhet med ungdomar mellan 13 och 20 år, behoven är så olika och därför inför vi nu den här åldersgränsen, motiverar Lisa Flinth (fp), ordförande i barn- och ungdomsnämnden beslutet att justera åldersgränserna.

Tidigare var den övre gränsen 20 år, men den sänks nu radikalt och ungdomar som är mellan 17 och 18 år kan fortfarande få tillträde till fritidsgårdarna, men då i egenskap av hjälpledare.
– Har man fyllt 16 så vill vi att man också tar ett större ansvar och det kan man göra som hjälpledare, förklarar Jörgen Patriksson, enhetschef på enheten för förebyggande arbete under vilken fritidsgårdarna lyder.

Annons
 

I Landskrona är Nova den större av fritidsgårdarna, men man bedriver också verksamhet på Dammhagskolan och i Häljarp.
– Dessutom kommer helgverksamhet i Asmundtorp och Glumslöv, förklarar Jörgen Patriksson som anser att striktare åldersgräns kommer att underlätta för verksamheten.

Inom andra kommunala verksamheter för kommunens ungdomar gäller andra åldersgränser. Till Plantan är ungdomar mellan sju och 24 år välkomna för att delta i olika projekt.
– Vi driver ingen fritidsgård till vilken man bara kan komma och slå sig ner i ett hörn, vår verksamhet bygger på att ungdomarna är aktiva och deltar i olika projekt, förklarar projektledare Caroline Larsson och tillägger att man nu har infört medlemskort för att ha bättre koll på besökarna.
– Och nu har vi mellan 40 och 50 ungdomar här varje kväll som deltar i något projekt.

Unga Röster inom Centrum & Österlyftet har ett hundratal aktiva medlemmar som regelbundet träffas för olika projekt, senast stod man bakom succén med folkfesten i Wrangelska Parken.

Utbudet för ungdomar som nu fyllt 16 år blir alltså mindre i Landskrona och några planer på aktivteter för den äldre åldersgruppen finns inte hos bun.
– Nej, men handlar det om ungdomar med problem så görs det insatser, påpekar Lisa Flinth.

På nöjessidan är det också mycket klent med utbudet för ungdomar som inte längre får gå till fritidgårdarna, helgdisco finns inte och även inom den privata sektorn är utbudet magert.

Inför förra valet talades om ett ungdomsforum, men här har inte hänt något och nu stängs också fritidsgårdarna för ungdomar som fyllt 16 i Landskrona.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser