Annons

Utgifterna större än skatteintäkterna

De allt dystrare ekonomiska framtidsprognoserna drabbar även den kommunala ekonomin där planerade framtida vinster riskerar att förvandlas till förluster.

Den senaste prognosen för Landskronas vidkommande visar på minskade skatteintäkter på 45 miljoner kronor de kommande tre åren.
– Det kommer att bli kämpigt framöver och jag har informerat samtliga förvaltningschefer om det besvärliga läget, förklarar Thore Johansson, controller på ekonomiavdelningen och redan för innevarande år får kommunen för mycket pengar från staten i förhållande till vad skatteintäkterna inbringar.

– Det innebär att vi får betala tillbaka ett antal miljoner och det betyder att det beräknade underskottet på drygt 13 miljoner för den skattefinansierade verksamheten ökar, men några exakta siffror har vi inte, påpekar Thore Johansson och berättar samtidigt att ytterligare en prognos vad gäller skatter och statsbidrag kommer senare i höst.
– Dessutom får vi se vad regeringens budgetproposition innehåller innan vi mer säkert kan säga vad som gäller, understryker han.
Han tillägger att det försämrade ekonomiska läget inte innebär någon tvär inbromsning vad gäller de kommunala satsningarna.

– För förvaltningarnas vidkommande gäller fortfarande de budgetramar som fullmäktige beslutade om i juni, men samtidigt handlar det om att ha en noggrann kontroll på ekonomin så att det inte uppstår några underskott.
Enligt de senaste prognoserna kommer det ekonomiska utfallet för nästa år att försämras med drygt elva miljoner kronor, det innebär att det budgeterade överskottet på 11,8 miljoner i stort raderas ut.
För 2010 minskar skatteintäkterna med 14,4 miljoner och för 2011 med hela 16,8 miljoner. Sammantaget blir det runt 45 miljoner kronor mindre än budgeterat i skatteintäkter.

Redan nu använder vi mer pengar i verksamheten än vad vi får in i skatt. Det är något som vi från ekonomikontoret påtalat för politikerna och så kan det inte fortsätta, menar Thore Johansson och betonar att det i framtiden kommer att ställas stora krav på prioriteringar i verksamheten för att få ekonomin i balans.
Nu kan resultatet för innevarande år räddas av affärer av engångskaraktär, som exempelvis försäljningen av mark till DSV för fem miljoner kronor.
– Här finns en del andra poster som inbringar några miljoner, men marken kan man bara sälja en gång, betonar Thore Johansson.

Kommunen har också en aktiv kapitalförvaltning som tidigare år inbringat runt 50 miljoner kronor i återbäring, men förväntningarna på den återbäringen skrivs nu ner till 35 miljoner kronor.
– Det beror på en försämrad utveckling av ekonomin rent allmänt, men också på att det placerade kapitalet kan minska genom försäljningar för att klara framtida investeringar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser