Annons

Komvux i förändring

Eleverna fortsätter att svika Komvux gymnasiala utbildningar, men i motsvarande takt ökar ansökningarna till sfi, svenska för invandrare.
– När det gäller sfi så har vi fått 50 nya elever bara under sommaren och här har vi skyldighet att erbjuda undervisning inom tre månader, berättar verksamhetschef Annette Lindberg-Mohlin och tillägger att det nu börjar bli tufft att få fram platser inom sfi.
– I dag har vi omkring 400 elever som läser sfi och den ökning som kom under sommaren hade vi inte räknat med. Men än så länge går det, förklarar hon och när det gäller regeringens aviserade satsning på yrkesutbildningar inom komvux välkomnar hon detta.
– I dag får vi säga nej till mindre kurser eftersom det blir för dyrt, nu hoppas jag att vi kan öka våra satsningar på mer specialinriktade utbildningar som leder direkt till jobb, poängterar hon och hennes optimism delas av Mattias Adolfsson (fp), ordförande i vuxennämnden. – Vi vet att efterfrågan på välutbildad och yrkeskunnig arbetskraft kommer att vara stor och därför vill vi, självklart tillsammans med näringslivet, omedelbart se över de nya möjligheterna för den fortsatta utbyggnaden av våra yrkesutbildningar, påpekar han och betonar att yrkesutbildningarna urvattnats av ett alltför stort fokus på högskoleförberedande kunskaper.
– Alla ungdomar i vår kommun varken ska eller kan bli akademiker. Praktiska kunskaper är lika värdefulla som teoretiska, poängterar Mattias Adolfsson medan socialdemokraterna fortsätter att betona vikten av även kommunala satsningar på komvux.
Det var fel från början att skära ner på Komvux och nu försöker man rätta till misstaget och kallar det en satsning. Vi har hela tiden betonat nödvändigheten av att satsa på Komvux för att höja utbildningsnivån och det gäller såväl teoretisk som praktisk utbildning, betonar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s.
Han får medhåll av Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
– Det visar sig att den nedskärning av den kommunala vuxenutbildningen som genomfördes av regeringen i den förra budgeten i princip var onödig. Besparingen på Komvux drabbade dem som har sämst förutsättningar på arbetsmarknaden, konstaterar Metta Fjelkner.
Komvux har redan en del yrkesinriktade kurser, flest elever, närmare 175, läser på vårdutbildningen. Sedan två år tillbaka finns det även utbildning för exempelvis truckförare och inom handel och försäljning.
Här har vi runt 70 elever och dessutom finns en del mer specialinriktade yrkeskurser, en satsning som förhoppningsvis kan komma att öka när vi nu kan få utökade resurser, avslutar Annette Lindberg-Mohlin .

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser